Manager Wijkonderhoud & Service 32-36 u p/w

Vanwege de afwezigheid van het afdelingshoofd zijn we op zoek naar tijdelijke vervanging voor de afdeling Wijkonderhoud & Services (W&S). Wijkonderhoud en Service is onderdeel van onze Stadsbedrijven. Het werk is verdeeld over 5 deelgebieden en 1 stadsteam. Elk deelgebied heeft een gebiedsmanager, met wijkopzichters, medewerkers bedrijfsbureau, voormannen, vaktechnische en vakmedewerkers die samen voor de stad zorgen. Daarnaast heeft het Stadsteam nog adviseurs en contractbeheer. In totaal bestaat W&S uit 230 fte die samen verantwoordelijk zijn voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Vanuit de onderdelen ‘groenvoorziening, bestrating en reinigingsdienst’ verdelen ze het werk. Utrecht heeft grote ambities als stad en groeit fors. De ambitie van de stad is om gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken. Tegelijk krijgt de stad de komende decennia te maken met grote vervangingsopgaven. We behouden wat goed is maar pakken kansen waar het beter kan en maken de stad Utrecht samen met onze collega’s van andere afdelingen toekomstbestendiger.

Dit is het werk

Je geeft direct leiding aan het stafbureau, Gebiedsmanagers en de Manager Stadsteam die met hun hart gekozen hebben om zich in te zetten voor Stadsbedrijven. In samenwerking met je collega MT-leden zorg je voor eenheid en samenhang van de openbare ruimte in Utrecht. Dit doe je door met elkaar te werken aan een optimale inzet van mensen en middelen, van elkaar te leren in aanpak en werkwijze en een gezamenlijke sturing op ambities uit het koersplan van W&S. Je gebruikt jouw analytisch vermogen om de kwaliteit van de uitvoering van het werk te waarborgen en actief bij te dragen aan procesverbeteringen. Je geeft helder richting en sturing in het MT, je neemt besluiten en scheidt hoofd- en bijzaken. De belangrijkste taken zijn: Je geeft dagelijkse sturing aan de afdeling; Jouw opdracht voor de gestelde periode is om rust terug te brengen in de afdeling; Je zorgt dat het MT eenduidig acteert en communiceert naar de teams.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

Je beschikt over wo werk- en denkniveau
Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring in een uitvoeringsorganisatie

Wensen bij de opdracht:

Je hebt bij voorkeur minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring
Je hebt bij voorkeur ervaring bij een grote, complexe gemeentelijke organisatie. Selecteer alleen de 'grootste' optie die van toepassing is

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03335
Omgeving: Utrecht
Startdatum: zsm
Einddatum: start zsm – 1-12-2024 (6mnd) met mogelijke verlengingsopties
Gesprekken: onbekend
Optie op verlenging: met mogelijke verlengingsopties
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match