Manager Projectbeheersing

Het Ingenieursbureau zoekt een manager projectbeheersing met veel ervaring die tevens zijn bijdrage heeft in de systeemgerichte contractbeheersing UAV-gc. Als ervaren en zelfstandige professional ben je verantwoordelijk voor de projectbeheersing van twee interessante projecten in Amsterdam, namelijk de realisatie van een fiets- /voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal (Brug NHK) en de Integrale Verkenning Landelijk Noord. Bij de realisatie van de brug NHK voer je tevens het contractmanagement in het laatste half jaar van de uitvoering. Daarmee ben je het eerste contactpersoon voor de hoofdaannemer van de brug, maar ook van kleinere werken in de omgeving, zoals groenvoorziening. De realisatie is september 2020 gestart en loopt door tot in het voorjaar van 2023. Als manager projectbeheersing bouw je aan structuur, overzicht en voortgangsbewaking en verzamel je alle nuttige beheersinformatie, waarmee je adviseert en faciliterend bent voor de projectmanager. Je stuurt een team van adviseurs aan op het vlak van financiën, kosten, planning en risico's (bij de brug NHK heb je de beschikking over een toetscoördinator) en zorgt ervoor dat de basis op orde is in het project en dat tijdig de accurate en actuele verantwoording (P&C-cyclus en voortgang) aan de opdrachtgevende dienst wordt geleverd.

Werkzaamheden
Je werkt in de rol van manager projectbeheersing in een projectteam die conform het IPM gedachtegoed werkt aan complexe infrastructurele projecten in de stad. Je werkt daarin nauw samen met andere IPM-rolhouders en stuurt de adviseurs binnen het werkveld van projectbeheersing in het project functioneel aan. Bij de Brug NHK komt daar het werkveld contractmanagement bij.

 • Je ziet toe op naleving van afgesproken procedures en werkafspraken. Draagt verbetervoorstellen voor en neemt hierin een voortrekkersrol.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, beoordelen, informeren en rappelleren met betrekking tot de GROTIK aspecten van de projecten.
 • Je zorgt voor de passende stuurinformatie die in die fase van het project het meest bijdraagt aan een goede projectsturing.
 • Je organiseert, faciliteert en monitort voortgangrapportages aan opdrachtgever.
 • Je borgt de financiële opdrachtbeheersing.
 • Voor het project brug NHK is begrip van en ervaring met de holacratische sturingsprincipes een pre. Voor Landelijk Noord is kennis van de PBI-cyclus van de Gemeente Amsterdam een pre.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau met technische of bedrijfskundige opleiding(en) als een pré. Als studie-achtergrond valt te denken aan civiele techniek of (technische) bedrijfskunde.
 • Je hebt werkervaring (minimaal 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar) hebt op het gebied van projectbeheersing en contractbeheersing UAV-gc in complexe infrastructurele projecten, zowel in voorbereidings- als uitvoeringsfase.
 • Je hebt werkervaring met financiële projectbewaking binnen een projectenafdeling van een overheidsorganisatie, met het opstellen van rapportages inzake benutting en prognoses.
 • Je hebt ervaring met de beheersing van alle GROTIK aspecten om de projectbeheersingsrol integraal uit te kunnen voeren.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met het werken in de gemeente Amsterdam en met name ervaring met het opstellen van verantwoordingsrapportages (planning & controll)
 • Je hebt ervaring met de rol van projectbeheerser op programma/portefeuille van projecten:
 • Je hebt ervaring met het inrichten en (aan)sturen van grote complexe projectorganisaties.
 • Je hebt ervaring met werken in de publieke sector en besluitvorming in een bestuurlijke setting. Ervaring met werken in de publieke sector (opdracht gevende kant van projecten) en in verschillende projecten.
 • Je hebt ervaring met het verzorgen van kennisoverdracht , zodat de ontwikkeling en succesvol in praktijk brengen van de projectbeheersing in de projecten van Amsterdam wordt geborgd.
 • Je hebt ervaring in het Plannings- en Besluitvormingscyclus Infrastructuur van de Gemeente Amsterdam (PBI).
 • Je hebt ervaring met de principes van Holacratisch werken.
Competenties:
 • Analytisch vermogen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-07319
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 25-01-2023
Einddatum: 24-01-2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 30 - 36
Sluitingsdatum: vrijdag 16 december om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.