Manager Projectbeheersing BMI

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Directie Transacties en Projecten  
De directie Transacties en Projecten is de schakel tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de vastgoed- en bouwmarkt. Onder meer door de realisatie van (her)ontwikkeling en de verbouwing of verkoop van vastgoed voeren wij de strategie uit van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast richten we ons op contractonderhandelingen en bestemmingswijzigingen van vastgoed. De directie bestaat uit de afdelingen Verkoop, Verhuur en Taxaties, Inkoop en Contractmanagement, Architectuur en Techniek en de afdelingen Projecten 1 en 2.  

Project
De verbouw van de rechtbank, flexwoningen voor statushouders, de renovatie van het Binnenhof, nieuwbouw van een Rijkskantoor, Defensie objecten en programma’s voor landelijke projecten van vastgoedbeheer. Aansprekende projecten waarbij we werken met het Integraal Projectmanagementmodel (IPM). 

De manager projectbeheersing maakt binnen het IPM-team onderdeel uit van onderstaande programma’s: 

 • Vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties gebouwen van het Ministerie van Defensie. Het werk omvat het op grote schaal landelijk vervangen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voor gebouwen van het Ministerie van Defensie. Naast reguliere kantoor-, bijeenkomst- en industriegebouwen, zijn er 'Specialties' zoals bijv. vliegtuighangars en voorzieningen voor munitieopslag.
 • Vervangen brandweergavesystemen vliegbases Defensie. Het vervangen van brandmanagement- en weergavesystemen in een vijftal meldkamers en een opleidingscentrum diverse vliegbases Defensie. Dit project heeft een sterke samenhang met het vervangingsprogramma brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
 • Brandveiligheid gebouwen Ministerie van Defensie te Curaçao en Aruba. Het vervangen of nieuw aan te leggen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voor gebouwen van het Ministerie van Defensie. Daarnaast ook het bouwkundig brandveilig maken van de legerings- en overige gebouwen. Dit alles in overeenstemming met de Nederlandse Wet- en Regelgeving.
Opdrachtomschrijving
De IPM-rol van Manager Projectbeheersing wordt stevig gepositioneerd binnen het IPM-team van projecten en binnen de organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. De manager projectbeheersing werkt hierbij op een gelijkwaardige manier samen met de andere IPM-rolhouders en collega experts. ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’ past bij de manager projectbeheersing, hierbij worden de zaken met een open houding en een veelzijdige blik benaderd. 

De Manager Projectbeheersing is onderdeel van een complex en dynamisch speelveld en demarqueert en communiceert helder welke verantwoordelijkheden hij/zij heeft op basis van het IPM Kader van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij stelt de manager projectbeheersing zicht onafhankelijk op. Ook worden de volgende elementen proactief bewaakt: de scope van het project, de beheers aspecten geld, tijd, risico’s, kwaliteit en informatie. De manager projectbeheersing heeft ruime kennis van en ervaring met deze werkvelden met bijbehorende methoden en systemen. Er wordt intensief samen gewerkt met experts en kaderstellers vanuit de brede organisatie van het Rijksvastgoedbedrijf. 

De manager projectbeheersing heeft als thuisbasis de sectie Projectbeheersing en vormt een hecht team met de collega Managers Projectbeheersing. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld en er wordt actief bijgedragen aan doorontwikkeling van het vakgebied projectbeheersing. 

Denk hierbij aan het inzetten van deskundigheid voor het ontwikkelen van methodieken, formats en werkprocessen voor het opstellen van voortgangsrapportages, een risicodossier, een projectbegroting of een integrale projectplanning. 

Naast bovenstaand voer je ook onderstaande werkzaamheden uit, te weten
 • Het opstellen van kwartaal- en jaarvoortgangsrapportages inclusief financieel overzicht t.b.v. opdrachtgever Defensie Vastgoedmanagement;
 • Het afstemmen met de opdrachtgever Defensie Vastgoedmanagement m.b.t. Spoedeisende Vervangingen;
 • Het bieden van ondersteuning aan de Contract- en Technisch Managers in de regio’s;
 • Het i.s.m. PWA Padm. en Control actueel houden van mijlpalen, Planning bijdrage programmageld en honorarium in Oracle;
 • Sturen op de realisatie van de programma’s, dit verwerken in de Obeya van de Sectie Programma’s en Projecten Bebouwd Gebied en, indien nodig, in dit overleg de Programmamanager waarnemen;
 • Verwacht wordt aanwezig te zijn bij bijeenkomsten/overleggen Sectie Programma’s en Projecten Bebouwd Gebied.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je beschikt over HBO/WO-werk- en denkniveau en beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van financiën, economie, bedrijfskunde, civiele techniek en/of bouwkunde.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als manager projectbeheersing waarin je meerdere (meer dan 1) multidisciplinaire projecten met een financiële grootte van 20 M€ of groter hebt uitgevoerd. Vanuit deze projecten heb je ervaring opgedaan in de rol van Manager Projectbeheersing binnen een IPM model.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt ervaring als Manager Projectbeheersing.
  • Je hebt ervaring in de IPM-rol MPB binnen een IPM team.
  • Je hebt ervaring met grote en multidisciplinaire projecten in de utiliteitsbouw en/of buitenruimte.
  • Je hebt ervaring met geïntegreerde contracten (DBFMO en/of UAV-GC).
  • Je hebt kennis van en ervaring met plannen, structureren en organiseren van een projectbeheersingsorganisatie.
 • Je hebt ervaring met het aansturen en uitvoeren van taken binnen de werkvelden van een manager projectbeheersing en het zelf uitvoeren van taken.
  • Je hebt kennis van projectsturing methodes en systemen.
  • Je hebt ervaring met het zelf uitvoeren: opstellen van een risicoanalyse en dossier, een planning in MS Project en/of het maken van een financiële analyse vanuit financiële systemen zoals Oracle.
  • Je hebt ervaring met het in beheer hebben en sturen op verschillende dossiers tegelijkertijd zoals Geld, Risico’s en Planning.
 • Je hebt ervaring met het realiseren van projectbeheersing waarbij de kaders niet altijd van tevoren helder afgebakend zijn.
  • Je hebt ervaring met het motiveren van standpunten.
  • Je hebt ervaring met het bereiken van consensus binnen de organisatie.
  • Je hebt ervaring met het schakelen tussen de verschillende abstractieniveaus binnen de organisatie.
Competenties
 • Doorzettingsvermogen;
 • Helikopterview;
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch vermogen;
 • Samenwerken;
 • Schriftelijk communiceren
 • Initiatief;
 • Klantgerichtheid;
 • Nauwkeurigheid.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03329
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 27 mei 2024
Einddatum: 26 mei 2025
Optie op verlenging: Ja, 2x maximaal 12 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 22 mei om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match