Manager MIT 24-36 u p/w

Wij zijn op zoek naar een waarnemend Operationeel Manager Management Informatie en Toegang (MIT) die tijdens de re-integratie van de huidige manager de managementtaken oppakt, die nu blijven liggen. Affiniteit met identity en accessmanagement (IAM) is hiervoor van grote meerwaarde.

De organisatie: Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die langere tijd in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.
De IND is een open en informele organisatie. Er werken ruim 5000 medewerkers, verdeeld over verschillende kantoren, aanmeldcentra en loketten in het land. Een groot deel beslist op aanvragen om toelating tot Nederland en op aanvragen om naturalisatie. Daarnaast werken er onder andere procesvertegenwoordigers, landenspecialisten, inspecteurs/medewerkers toezicht, administratief medewerkers, loket- en beleidsmedewerkers, HRM- en communicatieadviseurs en ICT-specialisten. Ons werk doet ertoe. Omdat IND-beslissingen een grote impact hebben op het leven van mensen, zetten onze medewerkers zich dagelijks voor hen in om het verschil te maken. Dat vraagt om flexibele, gemotiveerde en goedgeschoolde medewerkers
De afdeling HR is ondergebracht bij de directie Bedrijfsvoering (BV). De directie BV heeft de ambitie om tot een integrale en eenduidige werkwijze te komen. Hierin breng jij visie mee op het gebied van HR-data en maakt je de vertaalslag naar de business en het IT-landschap. Je bent een gesprekspartner voor de directies en voor jouw HR-collega’s.

Rolbeschrijving/ Werkzaamheden:

 • Actieve deelname aan periodieke overleggen: business change managers overleg, teamoverleg, MT HR.
 • Actief opzoeken van samenwerking/contact met de programmamanager Toegang, de projectleider IAM en de informatiemanager van de directie van Bedrijfsvoering.
 • Nauwe samenwerking/afstemming met de re-integrerende manager en de senior.
 • Alle documentatie die voorgelegd wordt aan de stuurgroep Programma Toegang lezen en van commentaar voorzien.
 • (Bij)sturen op de gevolgen van keuzes voor de afdeling HR.
 • Goed positioneren van jouw team binnen de IND.
 • Stevig betrekken van jouw medewerkers bij hetgeen het programma Toegang ontwikkelt; in de vorm van onder andere testen, voorlichten, input vragen.
 • De beheerorganisatie die ontstaat door het programma Toegang zo inrichten dat inbedding binnen de IND toekomstbestendig is. Dat wil zeggen, onder andere, toezien op voldoende capaciteit en heldere afspraken maken over waar verantwoordelijkheden liggen na decharge van het programma.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt kennis en ervaring met borging van groot IT programma op het vlak van IAM.
 • Je hebt kennis van privacywetgeving.
 • Je hebt ervaring met het bewaken van expertise en opleiding voor zittende medewerkers.
 • Je hebt ervaring met teamontwikkeling.
 • Je kunt stevig kunnen opkomen voor de belangen van jouw team in relatie tot de belangen van de organisatie.
 • Je hebt affiniteit met data.
 • Je bezit personeelsverantwoordelijkheid.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie/groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04865
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24-36
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: donderdag 18 augustus 2022 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.