Leerplichtambtenaar 20-36 u p/w (5fte)

De Leerplichtambtenaar heeft als wettelijke en primaire kerntaak het recht op onderwijs van leerlingen en studenten te bewaken en erop toe te zien dat het leerrecht wordt gewaarborgd. De Leerplichtambtenaar geeft namens B&W uitvoering aan de Leerplichtwet en een gedeelte van de RMC wetgeving. De Leerplichtambtenaar werkt samen met de verschillende ketenpartners in het sociale domein en levert binnen deze context maatwerk op de verschillende dossiers.

Werkzaamheden

De functie van Leerplichtambtenaar richt zich op:

 • Toezicht en handhaving;
 • Regie, preventie, voorlichting en advies.
De Leerplichtambtenaar heeft een eigen caseload en ziet erop toe dat leerplichtigen op school staan ingeschreven, behandelt ongeoorloofd verzuim en uitval, voert gesprekken met leerlingen, ouders en school en behandelt aanvragen inzake verlof, vervangende leerplicht en vrijstelling. De Leerplichtambtenaar is bevoegd te handhaven (BOA). Bij geconstateerde overtredingen maakt de Leerplichtambtenaar zo nodig proces-verbaal op en draagt zorg voor een sluitende dossieropbouw.
Hierbij volgt de Leerplichtambtenaar de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De Leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor de vastlegging van de informatie t.a.v. zijn behandelingen in ERISA, vervaardigt voortgangs-/verantwoordingsrapportages over afgelegde bezoeken, overleggen en gesprekken.

De opdrachtgever(s)

Leerplicht is een onderdeel van de afdeling Onderwijs en Leerplicht en bevat meer dan 100 professionals die iedere dag waken voor het leerrecht van alle Amsterdamse kinderen. In Amsterdam hebben we drie leerplichtteams die de scholen in die gebieden bedienen: Team Oost, Team Noord-Zuid en Team West. Daarnaast kent de leerplichtorganisatie een team Kwaliteit en Informatie en een team Ondersteuning en Assistentie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de functie van Leerplichtambtenaar in een grootstedelijke context.
 • Je hebt gedegen ervaring met de relevante wet- en regelgeving, zoals de Leerplichtwet, RMC-wetgeving, wet op het primair- en voortgezet onderwijs.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je bent in het bezit van een afgeronde HBO opleiding in een relevante richting zoals sociaal juridische dienstverlening of maatschappelijk werk.
 • Je hebt ervaring in het sociaal domein.
 • Je hebt gemeentelijke of grootstedelijke ervaring.
Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Oordeelsvorming
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Stressbestendig
 • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04891
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 01-09-2022
Einddatum: 28-02-2023
Optie op verlenging: Ja, tot 31-08-2023
Aantal uur per week: 20 - 36
Sluitingsdatum: maandag 22 augustus om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.