LEAN Black Belt Adviseur 12-18 u p/w

Opdrachtomschrijving
Het MT van de afdeling Beleid & Kwaliteit van WPI is een managementteam dat continu leert en verbetert, door samen te werken aan de afdelingsdoelstellingen en onderweg te leren van wat er goed gaat en wat er beter kan. Wij zoeken per direct een interim adviseur om het managementteam op professionele wijze te adviseren en te begeleiden bij het realiseren van de doelstellingen van de afdeling op basis van CLV.

Werkzaamheden
Met jouw coaching worden de geformuleerde gezamenlijke doelen snel vertaald naar acties voor het MT en voor de individuele MT-leden. Je zorgt voor de inrichting van periodieke bijeenkomsten (kwartaalmeeting) om doelen en verbeterdoelen vooruit te plannen en te prioriteren. Je draagt bij aan het concretiseren van een duurzame vormgeving en inrichting van de afdeling Beleid & Kwaliteit. Dit doe jij door middel van coaching en sparren (in teambijeenkomsten en/of door individueel overleg) zorg je voor de opvolging van de afgesproken acties. In overleg en waar nodig draag je bij aan het communiceren van de geformuleerde doelen en ambities.
Als eerste maak je afspraken over jouw aanwezigheid en beschikbaarheid (in ieder geval de maandagochtend) inclusief een schema voor vaste teamsoverlegmomenten in aanvulling op de 2 dagdelen waarop je fysiek aanwezig zult zijn en voor een 2-daagse kwartaalsessie met het MT. Daarnaast ga je aan de slag met de begeleidingstaken.

Op te leveren resultaat

Het begeleiden van het MT bij een kwartaalmeeting om de doelen en verbeterdoelen tot aan de zomer 2024 te concretiseren en prioriteren. Het begeleiden van 2-wekelijkse verbeter-MT’s. Het begeleiden en adviseren van het MT tav de consequenties van de doorontwikkeling van de gehele WPI-organisatie Begeleiden en adviseren bij verdere uitwerking en concretisering van de inrichting van de afdeling.
Afstemming

Je rapporteert over de voortgang aan de afdelingsmanager en aan het MT. Dit doe je op eigen initiatief en je zorgt dat je tenminste tweewekelijks elkaar treft om de voortgang te bespreken. Benoem vooraf schriftelijk de bespreekpunten en bevestig achteraf tenminste de besproken risico’s per email.

Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen.

De opdrachtgever(s)

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/
Bij de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI) werken 2000 professionals die denkend vanuit de toegevoegde waarde voor Amsterdammers, dienstverlening op maat leveren. Inkomensconsulenten, klantbegeleiders Werk, handhavers, jobcoaches en schuldhulpverleners werken multidisciplinair en gebiedsgericht samen aan de opgaven die spelen binnen de verschillende stadsdelen. Bij de afdeling Beleid en Kwaliteit ruim 120 beleidsadviseurs en projectmanagers die ondersteunen bij de realisatie van de doelstellingen van de nauw samenwerkende directies waarbij het van belang is om zo wendbaar mogelijk te blijven in het krachtenveld van onder andere de telkens wijzigende regelgeving, veranderende doelgroepen en aanscherpende wensen van het bestuur in combinatie met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de technologie en de gekozen samenwerkingen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 7 jaar recente ervaring (laatste 10 jaar) als LEAN adviseur/verandermanager/coach in zowel profit, not-for-profit en public sector.
 • Je moet meerdere Kaizen-events georganiseerd/begeleid.
 • Je moet snel kunnen starten en in ieder geval de maandagochtend en 1 ander vast af te spreken dagdeel fysiek op kantoor aanwezig zijn.
 • Je moet fysiek en voor de volledige programmatijd aanwezig zijn bij de (door jou) te plannen kwartaalmeeting.
 • Je kan in jouw werk als LEAN adviseur draag jij het CLV/LEAN gedachtegoed over aan (grote groepen van) senior managers, lean-managers, beleidsadviseurs en aan specifieke groepen van senior hoger opgeleide professionals.
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op WO niveau.
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfskunde, verandermanagement en overheidsmanagement.
 • Je bent in het bezit van een LEAN Black Belt.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring als LEAN coach voor het management van een gemeentelijke overheid.
 • Je zal nagenoeg bij (bijna) alle overleggen van het MT fysiek aanwezig zijn.
 • Je hebt een opleiding verandermanagement op WO niveau afgerond.
Competenties:

 • Analytisch vermogen: Expert
 • Inventiviteit: Expert
 • Omgevingsbewustzijn: Expert
 • Samenwerken: Expert
 • Resultaatgerichtheid: Expert
 • Overtuigingskracht: Expert

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03333
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: ZSM
Einddatum: 11-09-2024
Gesprekken: Nader te bepalen
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 12 - 18
Sluitingsdatum: woensdag 22 mei om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match