Kwartiermaker Stationsomgeving 16 u p/w

Kwartiermaker Stationsomgeving gemeente Raalte
De gemeente Raalte is een ambitieuze gemeente en wil in tien jaar tijd 3.000 woningen gaan bouwen en nieuwe werklocaties ontwikkelen. Hiervoor zijn groeibeelden gemaakt die richting geven aan waar de woningbouw en werklocaties gerealiseerd kunnen worden (www.raalte.nl/groei). Een deel van deze woningen moet gaan landen in de stationsomgeving inclusief het centrum. Dit vraagt om een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling waarin met veel verschillende partijen samengewerkt moet worden. De ambitie is om hier, in het hart van Salland, een onderscheidend werk- woonmilieu te realiseren dat Raalte op dit moment nog niet kent. Om deze ambitie verder vorm te geven zijn we op zoek naar een kwartiermaker Stationsomgeving Raalte die samen met ons tot een gebiedsvisie en een ontwikkelstrategie komt om deze ambitie te realiseren. De ontwikkeling van de stationsomgeving is een complexe opgave die langere tijd in beslag zal nemen. Dat vraagt om flexibiliteit en adaptief vermogen van de kwartiermaker om hier goed op in te spelen gedurende het proces

Stationsomgeving Raalte
De stationsomgeving Raalte bestaat uit de Spoorzone, de Kanaalzone en het centrum. De spoorzone ligt tussen het spoor Zwolle-Twente / station Raalte en de N35. De spoorzone is aan de westkant nog niet ontwikkeld en ontsloten. Samen met het Rijk, de provincie, ProRail en Rijkswaterstaat werken we op dit moment aan het verbeteren van het station Raalte en Knooppunt Raalte (N35). Deze trajecten vallen binnen het gebied stationsomgeving. De Kanaalzone is voornamelijk een gebied met wonen en werklocaties. Op dit moment wordt in dit gebied een werklocatie herontwikkely tot woningbouw. Het centrum van Raalte kenmerkt door een mix van functies, wonen, detailhandel, kantoren/voorzieningen, horeca en daarnaast nog een industrieel bedrijf. Al deze gebieden worden gezien als een kansrijke (her)ontwikkellocaties voor woningbouw, waarbij de intentie is om een aanzienlijke hoeveelheid woningen toe te voegen.

Wat ga je doen?

 • Zorg dragen dat er een gedragen visie en ontwikkelstrategie komt voor de stationsomgeving.
 • In het kaart brengen van het speelveld / stakeholders.
 • Vanuit je kennis stevig adviseren richting de ambtelijke organisatie en het bestuur over hoe de ambitie voor de stationsomgeving (organisatorisch) vormgegeven kan worden.
 • In het kaart brengen van (externe) financieringsmogelijkheden.
 • Je bent (ambtelijk) het gezicht naar binnen en naar buiten voor de stationsomgeving.
 • Je legt verantwoording af aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.
 • Je werkt intensief samen met het opgaveteam groei en de projectleider van het deelgebied Spoorzone .

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO/HBO+ opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met complexe gebiedsontwikkelingen in stations-/centrumgebieden en Je hebt minimaal 1 grootschalig soortgelijk traject getrokken en heeft daarbij aantoonbare resultaten bereikt.
 • Je hebt ervaring binnen een politiek-bestuurlijke organisatie.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt een zelfgeschreven motivatie toegevoegd, waarin een heldere visie op gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke ontwikkeling in stationsomgevingen waarbij hoogwaardige kwaliteit wordt gegeven en centraal staat
 • Je hebt minimaal academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring met complexe gebiedsontwikkelingen in stations-/centrumgebieden en je hebt minimaal 1 grootschalig soortgelijk traject getrokken en hebt daarbij aantoonbare resultaten bereikt.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als programmamanager.
 • Je hebt ervaring met de betrokken (overheids-)organisaties en andere samenwerkende partijen als ProRail, NS Vastgoed en andere ontwikkelende partijen.
 • Je hebt minimaal 1 relevante referentie toegevoegd.
Competenties:

 • Je bent iemand die de materie (snel) kent, overwicht uitstraalt, verbindend is, actief op zoek gaat naar draagvlak en input van de andere betrokken (externe) partijen.
 • Je vraagt door en je hebt de kritische factoren om tot ontwikkeling te komen snel in beeld.
 • Je bent inspirerend en enthousiasmerend en je hebt het vermogen de samenwerking tussen overheden en andere samenwerkende partijen aan te jagen en te houden
 • Je bent proactief en voelt aan wanneer er geëscaleerd moet worden.
 • Je weet je strategisch vermogen te verbinden met tactisch en operationeel handelen in het hier en nu.
 • Je bent politiek bestuurlijk sensitief en je weet voor bestuurders de juiste zaken in perspectief te plaatsen, posities in te nemen en hen mee te nemen in de programmadoelen.
 • Je kent de werelden van de betrokken (overheids-)organisaties en andere samenwerkende partijen zoals ProRail, NS vastgoed, ontwikkelende partijen en je weet daar effectief in te bewegen. Je vertaalt de verschillende belangen vervolgens naar concrete activiteiten.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-02358
Omgeving: Raalte
Startdatum: 1-5-2024
Einddatum: 30-4-2025
Gesprekken: Datum en tijden volgen
Optie op verlenging: 3x 1 jaar
Aantal uur per week: 16
Sluitingsdatum: vrijdag 12 april om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match