Kwartiermaker regie op jeugd, 28-32 u p/w

Wij willen voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tot en met 27 jaar in de (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit terechtkomen, of daar verder in afglijden. Dit doen we door focus te leggen op die gebieden waar jongeren extra vatbaar zijn voor jeugdcriminaliteit. Deze aanpak bestaat uit een persoonsgerichte aanpak met preventieve en repressieve interventies en wordt op dit moment uitgevoerd door twee teams: het Preventief Interventie Team (PIT) uit het zorgdomein en de Stedelijke Jeugd Aanpak (SJA) uit het veiligheidsdomein. Uiteraard in nauwe samenwerking met onze interne en externe partners zoals politie, het OM en de partners in het sociaal domein.
Leiden heeft veel lopende initiatieven zoals PIT, aanpak Dealbreakers, Skill School. Daarnaast zetten we voor repressie, uiteraard in overleg met politie en OM, ook de bestuurlijke maatregelen van de burgemeester in.
Binnen de regie op jeugd doen we al veel en goede dingen. De elementen zijn een gegeven maar staan nog teveel op zichzelf, daarom zijn wij op zoek naar iemand die deze elementen aan elkaar kan verbinden.

Voor het team regie op jeugd zoeken wij een kwartiermaker. De kwartiermaker regie op jeugd krijgt de volgende opdrachten mee:
Dagelijkse aansturing van het PIT en SJA team.

  • Stappen zetten in de ontwikkeling en professionalisering van het SJA team onder ander door de kaders op te stellen waarbinnen gewerkt moet worden.
  • Waarbij preventie hand in hand gaat met repressie en samenwerken het uitgangspunt is.
  • Het opstellen van een vervolgprofiel over hoe wij de aansturing van het team Regie op Jeugd gaan vormgeven na het kwartiermakersschap
  • Het samen met onze beleidsmedewerkers opstellen van een strategisch kader rondom regie op jeugd en dit kader vertalen naar de operatie.
Het team Regie op jeugd valt onder de afdeling Bouwtoezicht, juridische handhaving en veiligheid. Het werken op kantoor is voor deze functie de norm. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om af en toe vanuit huis te werken.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

  • Je beschikt over minimaal HBO werk en denkniveau.
  • Je hebt kennis van het gemeentelijk domein.

Wensen voor deze opdracht
  • Je bezit organisatiekracht bijv. door ervaring als organisatieadviseur.
  • Je hebt ervaring in het coachend leidinggeven aan professionals.
  • Je hebt kennis van het gemeentelijk domein, bij voorkeur op het terrein van zorg en veiligheid.
Competenties
  • Politiek sensitief.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-02318
Omgeving: Leiden
Startdatum: 6 mei 2024
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja, tot 42 maanden
Aantal uur per week: 28-32 
Intakegesprek: Dinsdag 23 april
Sluitingsdatum: Maandag 15 april om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match