Kwartiermaker Lokale Journalistiek, 20 u p/w

Ben jij een hongerige nieuwswolf die media een warm hart toedraagt? Weet jij alles van redacties, journalistiek en omroepen én weet jij hoe je een goed advies verder brengt? Dan hebben wij een leuke opdracht voor jou!

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven (BDO) adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van de organisatie. Als domein kennen we een aantal kernopgaven: ondersteuning van de commissaris van de Koning bij de uitvoering van zijn rijkstaken; advisering over bestuurlijke aangelegenheden; coördinatie op de activiteiten in Europa; ondersteuning van het bestuur en management; (corporate) communicatie; en de uitvoering van interbestuurlijk toezicht. Wij denken strategisch, zijn betrouwbaar en kritisch in onze advisering en ondersteuning. Voor het aansturen van complexe opgaven leveren wij ervaren mensen.

Wat ga je doen
Voor de versterking van de lokale journalistiek in onze provincie zijn wij op zoek naar een kwartiermaker die initiatieven in de organisatie, om journalistiek te versterken, ondersteunt. Omdat een goed bestuur en een gezonde democratie belang hebben bij een gezond journalistiek ecosysteem is in het coalitieakkoord 2019 – 2023 een onderzoek aangekondigd naar de pluriformiteit, toegankelijkheid en de vitaliteit van lokale en regionale media. In 2020 is door Provinciale Staten bovendien de ambitie gesteld om concreet aan de slag te gaan met de versterking van lokale en regionale journalistiek.

De kwartiermaker heeft de volgende taken:

 • Het agenderen bij gemeenten van het belang van lokaal nieuws en samenwerking van media als middel om de journalistiek te versterken.
 • Adviseert bij het stroomlijnen van afspraken en werkprocessen voor de regionale samenwerking van de journalistiek.  
 • Maakt een uitwerking van de samenwerkingsvorm van RTV Utrecht in een mediacentrum als blauwdruk voor samenwerkende mediaorganisaties in gemeenten.
 • Het formuleren en uitzetten van een opdracht voor het opstellen van een praktische handreiking en een laagdrempelige toolbox voor digitale innovatie voor lokale media.
 • Het opstellen van een subsidieverordering.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding.
 • Je hebt de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan waarin kennis van de wet en regelgeving omtrent de publieke omroep vereist is.
 • Je hebt de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het medialandschap bij de overheid, mediabedrijven, kennisinstituten, koepelorganisaties of toezichthouders.
 • Je hebt inkoop- en aanbestedingsprocessen en juridische kennis.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring opgedaan waarin kennis van de wet en regelgeving omtrent de publieke omroep vereist is.
 • Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 8 jaar) werkervaring met het schrijven van plannen van aanpak, handleidingen, beleidsstukken of toolkits.
 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen of met lokale overheden waaruit blijkt dat je in staat bent om partijen aan je te verbinden of mee te nemen in een gemeenschappelijk doel. 
Competenties:
 • Verbinder met helicopterview
 • Kan kansen ontdekken en omzetten in concrete acties. 
 • Politiek-bestuurlijke en omgevingssensitiviteit
 • Zelfstartend en pro-actief
 • Je hebt inzicht in de posities van belanghebbende partijen, bent goed in staat om netwerkrelaties te onderhouden en om tot afspraken te komen.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, hebt een vlotte pen en bent gericht op samenwerking.
 • Je kunt verbindingen leggen met verschillende inhoudelijke disciplines.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-02054
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 8 juni 2021
Einddatum: 14 december 2021
Optie op verlenging: Ja, 2x maximaal 3 maanden
Aantal uur per week: 20
Intakegesprek: In week 20
Sluitingsdatum: Dinsdag 11 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.