Kwartiermaker Leveranciersmanagement, 20-24 u p/w

De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Dit zijn de eenheden Bedrijfsvoering, Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en programmamanagement, Wegen en Kanalen, bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid.

Daarnaast is er de Statengriffie, die Provinciale Staten adviseert en ondersteunt. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO).

Afgelopen tijd is met het zogenaamde traject ‘Samen Vooruit’ hard gewerkt aan het vormen van een nieuw team Informatievoorziening & Digitalisering (I&D). Dit nieuwe team gaat op een nieuwe manier werken. Daarnaast is er een bestaande programmaorganisatie, gekoppeld aan het team. Binnen deze programmaorganisatie worden diverse I&D projecten gerealiseerd. I&D voert regie op ICT diensten en producten, geleverd door diverse leveranciers én door een shared service centre.

Project
De nieuwe I&D organisatie krijgt te maken met nieuwe manieren van werken en nieuwe normen. Denk daarbij aan adaptiviteit, kostenbewustzijn, compliance, agile, backlogmanagement. Met steeds schaarser wordende middelen moeten we veel beter en makkelijker kunnen gaan sturen in de opgaven die op de provincie af komen. Veel is nog in ontwikkeling, maar de basis staat. 

We zoeken iemand die ons kan helpen in deze ontwikkeling. Voor het nieuw op te zetten Leveranciersmanagementteam zoeken we een kwartiermaker die vorm gaat geven aan team, proces, werkafspraken en gedrag.

Opdracht omschrijving
De kwartiermaker gaat zorgen voor het professionaliseren en vastleggen van processen voor contractmanagement en contractbeheer, licentiemanagement en Inkoop(advies). Er moeten werkafspraken gemaakt worden met diverse samenwerkende teams en organisaties. Een plan moet opgesteld worden tbv het opnemen van alle lopende ICT contracten in contractbeheer. Voor nieuwe en te herziene contracten zal er beleid en kaders opgesteld moeten worden (ism de beleidsmedewerker) m.b.t. strategisch leveranciersmanagement.

Omdat het een nieuw team betreft is het essentieel om ook te werken aan de team-dynamiek. Selectie van de aan te stellen medewerkers is deel van de opdracht, alsmede de overdracht van dit alles naar de Tactisch Leveranciersmanager en het team.

Een onderdeel van de opdracht is tevens het tijdelijk overnemen, omzetten en afbouwen van regie op dienstverlening van ONS ICT, totdat het nieuwe team is geïnstalleerd.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

 • Uitvoeren van de regie op dienstverlening van ONS ICT, i.s.m. de Demand Manager;
 • Opleveren van inrichtingsplan, procesbeschrijvingen en werkafspraken voor het nieuwe leveranciersmanagementteam;
 • Zorgen dat de nieuwe Leveranciersmanager zijn/haar functie goed kan uitvoeren. Inclusief overdracht.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding, aantoonbaar met diploma’s of certificaten. 
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als kwartiermaker (dit omvat o.a. op interim basis leiding geven en tegelijkertijd verandering doorvoeren) in de periode: 2015 tot heden. 
 • Je hebt werkervaring met verandermanagement op het gebied van organisatie en/of processen.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met leveranciersmanagement en/of contractmanagement bij een overheidsorganisatie. 
 • Je hebt werkervaring met verandermanagement binnen het vakgebied Informatievoorziening bij een overheidsorganisatie. 
Competenties:
 • Resultaatgericht;
 • Communicatieve vaardigheden zowel in het spreken als schrijven;
 • Gestructureerd;
 • Organisatiesensitief;
 • Netwerkvaardigheden.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04901
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 31 januari 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20-24
Intakegesprek: Donderdag 1 september tussen 9.00 en 12.30 uur
Sluitingsdatum: Maandag 22 augustus om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.