Kwartiermaker Leerlingenvervoer Onderwijs Sociaal Domein 24-32 u p/w

Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem. Maar voor sommige kinderen is het vervoer naar school ingewikkeld. Bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of naar een speciale school gaan die ver uit de buurt ligt. Als deze kinderen in de gemeente Amsterdam wonen kunnen ze in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Het grootste deel van deze leerlingen maakt op dit moment gebruik van het aangepast vervoer, oftewel van een taxibusje. Sommige van deze leerlingen kunnen op den duur per fiets of met het openbaar vervoer naar school. Wij vinden het belangrijk dat deze leerlingen de kans krijgen de overstap te maken. In een gesprek met de leerlingen en ouders bespreek je welke mogelijkheden hiervoor zijn en stel je samen een plan op. Kinderen stimuleren en ondersteunen bij zelfstandig naar school gaan is een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe gemeentelijk beleid op het gebied van leerlingenvervoer.
Het komend jaar ga je deze nieuwe werkwijze in de praktijk brengen en acties aandragen om deze aanpak te versterken. Als kwartiermaker ga je meteen aan de slag: in gesprek met leerlingen, hun ouders en de scholen. De afspraken die je hierover maakt leg je vast in een persoonlijk vervoersontwikkelplan. Je onderzoekt wat de beste aanpak is; je ontwikkelt, evalueert en borgt de nieuwe werkwijze.

Werkzaamheden

 • Je voert intakes met ouders en leerlingen, die zich aanmelden voor een gesprek over zelfstandig reizen of de mogelijkheden te oefenen met OV. Je doet dit volgens de principes van de Amsterdamse maatwerkmethode.
 • Je bezoekt scholen en ouderavonden/bijeenkomsten om te informeren over de aanpak.
 • Je beantwoordt vragen van ouders en scholen.
 • Je stelt in overleg met ouders en leerlingen een vervoersontwikkelingsplan/oefenplan op.
 • Je ondersteunt ouders bij aanvragen, zoals OV-tegoed.
 • Je bespreekt de voortgang van de leerling (en ouders) aan de hand van het oefen- of vervoersontwikkelingsplan.
 • Op verzoek van ouders of de leerling reik je ondersteuningsmogelijkheden aan.
 • Werkenderwijs onderzoek je de juiste aanpak.
Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen.

De opdrachtgever(s)
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/
In deze functie ben je medewerker in het team Leerlingenvervoer.Dat team is onderdeel van de afdeling Services & Data binnen de directie Onderwijs, Jeugd, Zorg, en Diversiteit. In deze afdeling is de expertise over uitvoeringsprocessen, datasturing, klantcontact en contractondersteuning gebundeld. Ook werk je samen in het projectteam voor de pilots Leerlingenvervoer, waarin verschillende gemeentelijke disciplines samenwerken om de pilots te doen slagen, zoals beleid Onderwijs, communicatie en functioneel beheer. In dit team ben je medewerker in het team Leerlingenvervoer.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als sociaal werker (met ervaring in motiverende gesprekstechnieken en het schrijven van ontwikkelingsplannen).
 • Je hebt kennis van en ervaring met het opstarten van pilots en/of projecten.
 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis van gemeentelijke regelingen voor bekostiging van het leerlingenvervoer of in staat deze snel eigen te maken.
 • Je hebt ervaring in het doen van onderzoek.
Competenties:

 • Creativiteit: Gevorderd
 • Analytisch vermogen: Gevorderd
 • Resultaatgerichtheid: Gevorderd
 • Samenwerken: Gevorderd

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03420
Omgeving: Jan van Galenstraat, 323, 1056CH, AMSTERDAM
Startdatum: zsm
Einddatum: 31-7--2025
Gesprekken: nader te bepalen
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24 - 32
Sluitingsdatum: dinsdag 04 juni om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match