Klantmanager Werk

Je maakt als klantmanager Werk deel uit van het cluster Werk en Inkomen.
Als klantmanager Werk activeer je klanten richting werk, waarbij de eigen kracht van de klanten de sleutel is.
Je hebt een belangrijke rol als poortwachter, waarbij je een eerste inschatting maakt of aanvragers van een uitkering al het mogelijke hebben ondernomen om een eigen inkomen te verwerven.
Je voert individuele gesprekken en maakt samen met de klant een trajectplan. Je match klanten op passende vacatures. Je beheert je eigen werkvoorraad en je bent het aanspreekpunt voor klanten op het gebied van werk en re-integratie.
Dit houdt in dat je zelfstandig de planning en afwerking van rapportages en beschikkingen regelt. Je stemt af met externen en collega's, draagt zorg voor de uitvoering van afspraken met klanten en bewaakt de voortgang van zowel interne als externe procedures. Je geeft voorlichting, advies en informatie op het gebied van de arbeidsmarkt. Je hebt contacten met werkgevers en re-integratiepartijen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
  • Je hebt werkervaring als Klantmanager Werk.
  • Je hebt kennis van de wet- en regelgeving van de Participatiewet en de bijbehorende voorzieningen en ervaring met het uitkeringssysteem Suite voor het Sociaal Domein.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

  • Je bent lid van de beroepsvereniging voor klantmanagers (BVK).
  • Je hebt kennis van en ervaring met het werken volgens de bedoeling (omgekeerde toets).
Competenties:

  • Je herkent jezelf in de competenties: klantgericht, resultaatgericht, creatief, ondernemend en betrokken.
  • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en staat stevig in je schoenen.
  • Je bent in staat om het traject naar werk of indien (nog) niet mogelijk maximale participatie, in gezamenlijkheid met de klant vorm en inhoud te geven, waarbij de klant maximaal zelf regisseur is van zijn eigen proces.
  • Je bent in staat om klanten hierbij te spiegelen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-0187
Omgeving: Veldhoven
Startdatum: 11 april 2023
Einddatum: 11 oktober 2023
Optie op verlenging: ja, 6x 6 maanden
Aantal uur per week: 28-36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: maandag 27 maart 2023 om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.