Jurist Handhaving

Het cluster VTH bestaat uit 2 teams: Team vergunningen en Team Toezicht en Handhaving.
Het aandachtsgebied van het cluster bestaat hoofdzakelijk uit de werkzaamheden die voortvloeien uit de WABO, bijzondere wetten en de Algemene Plaatselijke Verordening. Binnen het cluster werken iets meer dan 30 personen.
Binnen team Toezicht en Handhaving vinden processen op het gebied van toezicht en handhaving plaats. Voor Team Toezicht en Handhaving zoeken we een Jurist Handhaving.

Wat zijn je werkzaamheden:

 • Je behandelt handhavingszaken op het gebied van de APV, ASV en DHW.
 • Je behandelt en adviseert bij de uitvoering van OOV-taken op het gebied van de Wet Bibob, ondermijning, het Damoclesbeleid en huisverboden.
 • Je behandelt de juridische handhaving op het gebied van het omgevingsrecht, Bouw, RO en brandveiligheid.
 • Je stelt verweerschriften op en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar-en beroepszaken op het gebied van handhaving.
 • Je signaleert ontwikkelingen binnen de relevante wet-en regelgeving en jurisprudentie.
 • Je voert de juridische taken uit bij handhavingsprojecten (bijvoorbeeld de inventarisatie van monumenten).

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in deze functie binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en het functioneren van een gemeentelijke organisatie.
 • Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal een afgeronde juridische HBO opleiding.
Competenties:

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je vindt een hoge kwaliteit van je werk vanzelfsprekend, je kunt goed samenwerken.
 • Besluitvaardig, organisatie sensitief, flexibel en resultaatgericht.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-00883
Omgeving: Emmeloord
Startdatum: 15 maart 2021
Einddatum: 31 december 2021
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 30-36
Intakegesprek: 15 maart tussen 14.00 en 17.00
Sluitingsdatum: woensdag 3 maart om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Gelieve alleen te reageren indien je:
• een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband.
• geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden.
• een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.