Jurist Handhaving, 26-36 u p/w

Het team Handhaving en Beleid is onderdeel van de Unit Interventies en is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving van milieuovertredingen. Het team voorziet het management en de inspecteurs van kwalitatief hoogstaand advies, stelt bestuursrechtelijke handhavingsbeschikkingen op en vertegenwoordigt onze klanten, gemeenten en provincies, bij bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. 

DCMR is op zoek naar een ervaren jurist handhaving. Als Jurist Handhaving zet jij je tanden graag in complexe juridische casuïstiek en ga jij je inzetten om bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Dit is wat je gaat doen
Juridisch interessant en relevant werk in een gemotiveerd, hardwerkend team van tien collegahandhavingsjuristen en twee procesondersteuners! De scope van ons werk is breed en kan variëren van toezicht op zware petrochemische industrie tot aan het faciliteren van de energietransitie. Met jouw kennis van de milieuwet- en regelgeving lever jij een professionele bijdrage aan de kwaliteit van de handhaving van het milieurecht en kun jij de meest complexe zaken en procedures behandelen.
Je voert diverse juridische werkzaamheden uit. Het gaat met name om het volgende:

 • het opstellen van (concept-)handhavingsbeschikkingen;
 • het opstellen van invorderingsbrieven en (concept-)invorderingbeschikkingen;
 • het opstellen van (concept-)intrekkingsbeschikkingen;
 • het schrijven van verweerschriften in bezwaar- en beroepsprocedures;
 • het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag in bezwaar- en beroepsprocedures;
 • het ondersteunen van toezichthouders bij het uitvoeren van hun werkzaamheden;
 • het juridisch toetsen van producten van collega-juristen.
Vanzelfsprekend neem je bij het uitvoeren van de juridische werkzaamheden actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie in acht. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je beschikt over minimaal HBO/WO-opleiding Nederlands Recht (bij voorkeur een specialisatie in staats- en bestuursrecht).
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt ervaring met het opstellen van dwangsombeschikkingen en overige (handhavings)beschikkingen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het omgevingsrecht in het algemeen en bij voorkeur met de milieuwet- en regelgeving in het bijzonder.
 • Je beschikt over kennis van en ervaring op de hoofdtaken van toezicht en handhaving.
 • Je hebt ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsschriften.
Competenties
 • Teamspeler;
 • Risicobewust;
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Bestuurlijk sensitief. 

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06642
Omgeving: Schiedam
Startdatum: 2 januari 2024
Einddatum: 30 juni 2024
Optie op verlenging: Ja, 3x 6 maanden
Aantal uur per week: 26-36
Intakegesprek: Tussen 11 en 13 december
Sluitingsdatum: Maandag 4 december om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match