Juridisch Beleidsmedewerker Burgerzaken 24 u p/w

Overtuigt u als scherpzinnige, creatief en naar de buitenwereld gerichte juridisch beleidsmedewerker? De afdeling Burgerzaken van de gemeente Bergen op Zoom heeft een vacature voor een juridisch beleidsmedewerker Burgerzaken.

Als juridisch beleidsmedewerker Burgerzaken richt u zich op een optimale en klantgerichte juridische dienstverlening aan de burger.
U adviseert de burger, collega's, het management en het bestuur.
U speelt een cruciale rol bij rechterlijke procedures en bezwaar- en beroepzaken.
Tevens bent u verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de juridische kwaliteit van Burgerzaken en het borgen van de vaktechnische juridische kennis en kunde bij de afdeling Burgerzaken. In samenwerking met de kwaliteitsmedewerker Burgerzaken functioneert u als projectleider verkiezingen.
Daarnaast bent u medeverantwoordelijk voor een correcte afhandeling van Naturalisatie- en optieprocedures.

Uw dagelijkse werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:
 

 • u bent verantwoordelijk voor het signaleren van ontwikkelingen op landelijke wet- en regelgeving en de vertaling ervan naar lokaal beleid.;
 • u bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en onderhoud van verordeningen;
 • u adviseert in complexe casussen op het brede terrein van het (internationale) personen- en familierecht, persoonsregistraties en privacybescherming van persoonsgegevens;
 • u treedt in en buiten rechte op als ambtenaar van de burgerlijke stand en vertegenwoordiger van Burgerzaken bij civielrechtelijke procedures en bezwaar- en beroepszaken op het gebied van het (internationale) personen- en familierecht/de basisregistratie personen/bestuursrecht/ etc.
 • u bent klachtenbehandelaar voor de afdeling Burgerzaken en Contactcentrum;
 • u bent verantwoordelijk voor het overdragen van kennis en kunde en begeleidt de implementatie van nieuw beleid en nieuwe wetgeving;
 • u levert een bijdrage aan projecten en bestuurs- en beleidsvraagstukken.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO met een juridische component.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt specialistische kennis en ervaring van producten en processen en wet en regelgeving burgerzaken (opties en naturalisatie, BRP, reisdocumenten, burgerlijke stand), verkiezingen.
 • Je hebt recente aantoonbare kennis en ervaring met het organiseren van verkiezingen.
 • Je hebt recente aantoonbare kennis en ervaring met complexe klantdossiers; Bezwaar en beroep en/of Klachtenbehandeling.
 • Je hebt kennis en ervaring in advisering op het gebied van; Opstellen en aanpassen Verordeningen, Verkiezingen en/of Kwaliteitscontrole.
 • Je hebt affiniteit met juridische vraagstukken burgerzaken.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03341
Locatie: Bergen op Zoom
Startdatum: 1 juni 2024
Einddatum: 31 mei 2025
Gesprekken: nog niet bekend
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: woensdag 22 mei om 15.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match