Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

  • Je bent secretaris van de bezwarencommissie voor zowel de kamer grondgebied als de kamer samenleving, waarbij je o.a. voor de commissie de adviezen opstelt.
  • Je adviseert over een breed scala aan (strategische) juridische aangelegenheden. De juridische vraagstukken zijn grotendeels bestuursrechtelijk (met name in het fysiek domein (grondgebied)), maar zouden ook privaatrechtelijk van aard kunnen zijn.
  • Je neemt deel aan werkgroepen (waaronder de werkgroep omgevingsplan).
  • Je treedt samen met een collega op als Woo-coördinator (je ziet toe op de afhandeling van Woo-verzoeken en waar nodig draag je actief bij aan de besluitvorming).
Gemeente Berkelland volgt AIAG2017.

Je gaat deel uitmaken van Team Juridisch. Met ons achten bestrijken wij het gehele juridische pallet. Of het nu gaat om het sociaal domein, klachten, privacy, bijzondere wetten, het omgevingsrecht of het privaatrecht. De eerste vragen worden in onze zelforganisatie door de vakafdeling zelf opgelost. Komen zij er zelf niet uit, dan ben jij, met je brede kennis, de uitgelezen persoon om die vragen te beantwoorden. Wij zijn een vooruitstrevend team. We vinden het belangrijk dat we als gemeente goed juridisch werk leveren. Juridische kwaliteitszorg is daarom één van onze belangrijkste speerpunten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

  • Je hebt kennis van het omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht.
  • Je het ervaring als Secretaris van de bezwarencommissie of bent bereid je deze kennis je eigen te maken.
  • Je hebt een afgeronde juridische opleiding op HBO-niveau.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-01588
Omgeving: Borculo
Startdatum: 17 april 2023
Einddatum: 1 april 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: donderdag 30 maart 2023 om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.