Jeugdconsulent Centrum Jeugd en Gezin, 28 u p/w

Jeugdzorg is wat het woord zegt: zorg voor de jeugd. Als jeugdconsulent help je kinderen, jongeren en hun ouders bij het veilig opgroeien. Wil jij ook het liefst voorkomen dat (gedwongen) hulp nodig is? Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp is op zoek naar een ervaren jeugdconsulent die een belangrijke rol speelt in de preventie!

Jouw rol als jeugdconsulent
Als jeugdconsulent geef je informatie en advies aan jeugdigen en opvoeders op alle levensdomeinen. Je vindt het leuk om behoeften en vragen te verhelderen om jeugdigen/opvoeders vooruit te helpen. Ook ondersteun je een gezin in het maken van een ondersteuningsplan. Je past daarbij vraaggericht maatwerk toe op basis van een van de uitgangspunten van het Haarlemmermeers model: één gezin, één plan, één regisseur.

De samenwerking met ketenpartners heeft je aandacht. Je ziet het belang van het versterken van netwerken en neemt daarmee je positie in. Tot slot signaleer én reageer je professioneel en adequaat op vermoedens van kindermishandeling/-bedreiging van een gezonde ontwikkeling van het kind. Je staat stevig in je schoenen en neemt nadrukkelijk stelling en voert de benodigde acties uit.

Werkzaamheden die hierbij horen zijn o.a.:

 • Indicaties stellen van aanvragen m.b.t. de Jeugdwet, zowel in zorg in natura als in PGB;
 • Sociaal medische indicaties op kinderopvang afgeven;
 • Het afleggen van huisbezoeken en het voeren van ‘keukentafelgesprekken’;
 • Het schrijven van ondersteuningsplannen;
 • Komen tot maatwerkoplossingen;
 • Inwoners stimuleren op eigen benen te participeren in de samenleving;
 • Motiveren van inwoners om hun netwerk te vergroten en contacten te versterken;
 • Contact leggen en afspraken maken met diverse zorgaanbieders;
 • Aanvragen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met de contractmanagers en indien nodig andere zorgverleners binnen de keten;
 • Deelname aan verschillende casuïstiek- en overleg momenten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je bent in het bezit van een geldige SKJ registratie.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt relevante werkervaring als Jeugdconsulent.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-02342
Omgeving: Hoofddorp
Startdatum: 15 mei 2024
Einddatum: 15 mei 2025
Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 28
Intakegesprek: 23 april in de middag
Sluitingsdatum: Woensdag 17 april om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match