IT Portofoliomanager /Adviseur e-CF Mr.

Voor de toekenning van e-CF competenties en profielen aan functiebeschrijvingen zoeken wij 6 e-CF adviseurs en één e-CF specialist die bij de defensieonderdelen e-CF competenties en profielen toekennen aan functiebeschrijvingen. Deze aanvraag heeft betrekking op de e-CF adviseur. De adviseur werkt voor een specifiek defensieonderdeel en kent op eenduidige wijze e-CF competenties toe aan functiebeschrijvingen. De functiebeschrijvingen bij de defensieonderdelen zijn IT gerelateerde functies aangezien zij vaak IT taken en operationele taken bevatten.

Werkzaamheden e-CF adviseur:

 • Identificeren van de unieke IT (gerelateerde) functies bij het toegewezen defensieonderdeel
 • Toekennen van e-CF competenties aan functiebeschrijvingen
 • Waar relevant overleg met de lijn en/of medewerkers over de inhoud van functiebeschrijvingen.
Bijbehorende producten:
 • Overzicht met e-CF competenties en, waar relevant, het e-CF profiel per IT gerelateerde functie. Per functie wordt de titel van de e-CF-competentie (en het e-CF profiel), het bekwaamheidsniveau en de bijbehorende beschrijving opgenomen.
 • Overzicht unieke functies, zowel binnen een defensieonderdeel als over de defensieonderdelen heen.
 • Functievergelijkingstabel die inzichtelijk maakt welke IT gerelateerde functies in essentie overeenkomen, zowel binnen een defensieonderdeel als over de defensieonderdelen heen.
Achtergrond opdracht

Een technologisch hoogwaardige organisatie vraagt om een kwalitatief sterk personeelsbestand met een groot aandeel van personeel geschoold in (informatie)technologie. Op dit moment is er bij defensie een mismatch tussen vraag en aanbod op het gebied van IT personeel. In de periode tot 2025 neemt de personele mismatch verder toe en in relatie tot lange termijn ambities worden de tekorten nog groter. Defensie heeft dus een forse uitdaging op het gebied van IT-capaciteit. Het oplossen van het tekort aan IT capaciteit vereist diepgaande samenwerking intern defensie en met de markt. Hiervoor is toepassing van een marktconforme standaard noodzakelijk. Middels een dergelijke standaard kan uniformiteit (1 uniforme taal) tot stand worden gebracht in bijv. functiebeschrijvingen en vacatures. Het vereenvoudigt interne en externe communicatie en schept mogelijkheden voor een defensiebrede aanpak op het gebied van bezoldiging, loopbaanbegeleiding, opleiding, uitwisseling en dergelijke.
Er is besloten voor strategische personeelsplanning binnen het IT domein gebruik te maken van e-CF als marktconforme standaard, te beginnen met de toepassing van e-CF competenties in functiebeschrijvingen en de verwerking hiervan in het HRM-systeem Peoplesoft.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Senior Professional/Manager.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen van HR-principes.
 • Je hebt minimaal HBO werk- en denk niveau (minimaal een HBO diploma of minimaal 3 jaar ervaring op HBO niveau).
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het e-CF framework.
 • Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring van IT en HR om e-CF efficiënt toe te passen.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt 3 jaar ervaring met resultaat gedreven werken. Je hebt vanuit je huidige of een eerdere functie ervaring met het werken aan opdrachten met een duidelijk omschreven resultaat of product.
 • Je hebt 3 jaar ervaring met structureren en je hebt oog voor detail. Je bent actief geweest in een functie of je hebt taken verricht waarbij het ordenen van gegevens of informatie een belangrijke rol speelde en foutmarges minimaal waren.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06526
Omgeving: Stroe/Utrecht/Den Haag/Den Helder/Breda
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 30 juni 2024
Optie op verlenging: ja, 3 x 12 maanden
Aantal uur per week: 38
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: dinsdag 28 november 2023 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match