Interim Directeur

Opsterland ontwikkelt zich naar een toekomstgerichte netwerkorganisatie: wendbaar en zelfbewust. Dat vraagt om een andere verhouding van de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur tot de samenleving. Dit vraagt veel van de managers en medewerkers in termen van houding, gedrag, werkwijzen en systemen. Eigenaarschap vinden we daarbij essentieel.

Het organisatieontwikkelingstraject vraagt van de directie bijzondere aandacht.
Spoor 1 en 2 (nieuwe leidinggevende structuur en teamindeling) hebben gestalte gekregen. Spoor 3 is inmiddels opgestart: de cultuurverandering. Teammanagers ontwikkelen zich verder en de ambtelijke organisatie krijgt nu trainingen om zich het gewenste gedrag en vaardigheden eigen te maken. We investeren in het professionaliseren van het bestuurlijk ambtelijk samenspel en zetten hierin de eerste stappen.  

Verantwoordelijkheden

 • Als interim directeur ben je lid van het tweehoofdig directieteam, samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
 • Je bent sparringpartner van het college/individuele portefeuillehouders;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het functioneren en de ontwikkeling van de interne organisatie en de verdere professionalisering van de (OWO) bedrijfsvoering;
 • Je formuleert, prioriteert en monitort, samen met de gemeentesecretaris , de realisatie van de concerndoelen en -opgaven en stuurt waar nodig bij;
 • Je geeft resultaatgericht en coachend leiding aan (een deel van) de teammanagers;
 • Samen met de gemeentesecretaris en de teammanagers vorm je het MT; 
 • Je bent plaatsvervangend gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt meerjarige brede managementervaring (minimaal 5 jaar) in een gemeentelijke organisatie met bedrijfsvoering (PIOFACH-taken) en uitvoering.
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je beschikt over een WO opleiding bijv. Bedrijfskunde of Bestuurskunde.
 • Je hebt ervaring met cultuur- en organisatieontwikkelingstrajecten.
Competenties:
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
 • Open en transparant
 • Visionair
 • Resultaatgericht
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Coachend, inspirator, aanjager
 • Besluitvaardig
 • Vernieuwer
 • Verbinder
 • Energiek,
 • Vertrouwen gevend,
 • Relativerend
 • Netwerker

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04751
Omgeving: Beetsterzwaag
Startdatum: 12 september 2022
Einddatum: 30 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Donderdag 25 augustus om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.