Integratie Engineer DSO

Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 344 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.
Binnen de VNG is het programma Omgevingswet met ongeveer 80 mensen actief om hun gemeentelijke achterban te stimuleren en te faciliteren om tijdig klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet (OW) en de Wet Kwaliteitsborging van het bouwen (WKB). Ook behartigt het programma Omgevingswet de gemeentelijke belangen t.a.v. de OW en WKB.

Over Programma Aan de slag met de Omgevingswet
Programma Aan de slag (ADS) heeft zijn basis bij het Ministerie van BZK. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.

Over Programma Omgevingswet bij de VNG
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en realisatie nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 80 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.
Binnen het interbestuurlijk programma ADS is het project Serviceketen opgezet. Hiermee zorgen we ervoor dat we tijdens en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet paraat staan om bevoegde gezagen en andere ketenpartners zo goed mogelijk te ondersteunen bij zaken die zich voor kunnen doen. Gegeven het feit dat de VNG de vertegenwoordiger is van de meeste bevoegde gezagen is de samenwerking tussen het Interbestuurlijke project Serviceketen en de VNG intensief. Binnen het Interbestuurlijke project heeft de VNG de verantwoordelijkheid op zich genomen de versterking van de Serviceketen voor wat betreft inhuur en administratie te faciliteren.

Omschrijving van de opdracht
Je bent werkzaam in het project Serviceketen. Binnen het project zijn wij op diverse wijzen betrokken in het ontwikkelingsproces met betrekking tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet - Landelijk Voorziening (DSO-LV). Om te zorgen dat het gehele digitale stelsel (zowel landelijke- als lokale voorzieningen) blijven voldoen aan de wensen en behoeften van gemeenten, stuurt de VNG in samenwerking met o.a. de Serviceketen op de realisatie en doorontwikkeling van deze voorzieningen.
Samen met een klein aantal collega’s van onder andere het Systemteam van de Serviceketen ga je gericht problemen oplossen, kennis overdragen aan en uitwisselen met de medewerkers bij de bevoegde gezagen die verantwoordelijk
zijn voor de bovengenoemde aansluiting op het DSO-LV.
Het team valt onder de directe aansturing van de coördinator van het Systemteam. Het team richt zich op de werking van het stelsel in de volle breedte gedurende de implementatie, maar ook na inwerkingtreding van de wet. De Serviceketenmanager is aanspreekpunt op de achtergrond.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Voor de Integratie Engineer zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Vanuit de Serviceketen operationele ondersteuning bieden (functioneel beheer) aan bevoegde gezagen om de werking van het stelsel van het DSO-LV te faciliteren.
 • Inzicht verschaffen aan bevoegd gezagen in de werking van de functionaliteit en de samenhang tussen de bouwblokken van het DSO-LV.
 • Contacten opbouwen en onderhouden met gemeenten, operationele ketenpartners en leveranciers.
 • Ondersteunen bevoegd gezagen en experts bij het inrichten van lokale systemen in relatie tot landelijke voorziening en “eerste hulp bieden” bij het geven van trainingen en demo’s.
Taken zijn:
 • Analyseren operationele problemen van het DSO-LV en deze proactief oppakken en vertalen naar oplossingen.
 • Sparren over ontwerpkeuzes / toekomstbestendige oplossingen.
 • Peer-reviewing en borgen van kennis middels documentatie en kennisdeling.
 • Afstemmen met Product Owner en Senior Integratiespecialist over oplossen van problemen in relatie tot functionaliteit en andere delen van het systeem.
 • (Mee)realiseren van de oplossing bij de ketenpartners.
 • Afstemmen met de partners die issues/defects moeten oplossen.
Belangrijkste technieken, methoden en tools zijn: Orchestration technologie, ssl, PowerBI, SQL Oracle, Issue tracking (Jira) en EBmS digikoppelingen.

Resultaat van de opdracht
 • Bevoegde gezagen zijn geholpen met het aansluiten op het huidige DSO-LV.
 • Bevoegde gezagen zijn geholpen met het verhelpen van operationele problemen in het werken met het huidige DSO-LV.
 • Trendanalyses zijn gemaakt op veel voortkomende vragen en problement.a.v. het DSO-LV.
 • Tactische oplossingen voor problemen zijn aangedragen.
 • Een geleverde bijdrage aan een doorontwikkelde DSO-LV.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding op gebied van ICT.
 • Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring binnen de (lokale) overheid. 
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van complexe ICT implementatietrajecten binnen de (lokale) overheid
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het samenwerken met ketenpartners en leveranciers. 
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met de Omgevingswet en het DSO-LV. 
 • Je beschikt over een eigen laptop en mobiele telefoon.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt meer dan 1 jaar werkervaring met incident & problem management bij grote ICT implementaties.
 • Je hebt meer dan 2 jaar werkervaring als Functioneel Beheerder bij de (lokale) overheid, zoals gemeenten en/of het Rijk.
 • Je hebt meer dan 1 jaar kennis van de volgende technieken en tools: EBmS digikoppelingen, ssl, PowerBI, SQL en Jira.
 • Je hebt meer dan 1 jaar werkervaring met het geven van trainingen en demo’s.
Competenties:
 • Communicatief & verbindend
 • Omgevingsbewust (intern en extern)
 • Communicatief sterk
 • Probleemoplossend/creatief in zoeken mogelijkheden
 • Analytisch sterk
 • Proactief

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-07262
Omgeving: Den Haag/Utrecht/vanuit huis
Startdatum: 1 januari 2023
Einddatum: 30 juni 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 22 december tussen 10.00 en 12.00 uur
Sluitingsdatum: Vrijdag 16 december om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.