Integraal Regioadviseur

Om de transitieopgave zo goed mogelijk te faciliteren door het inzetten van kennis en kunde en ervaringen te delen gaan de drie programma’s die deze opgave hebben steeds verder samenwerken. Deze samenwerking start met het inzetten van een regio adviesteam dat over de hele linie van visie – beleid – inkoop – uitvoering binnen het sociaal domein in gesprek kan gaan met aanbieders en gemeenten. Het brede regio adviesteam heeft beter zicht op de regio eigen problematiek, maar ook op de meer generieke en de goedwerkende bestanddelen van andere regio-aanpakken, zodat kennis beter uitgedragen en gedeeld kan worden over de gehele beleidscyclus, inclusief preventie. Wanneer de samenwerking voor de regioadviseurs succesvol blijkt, wordt vervolgens gekeken in hoeverre de ontwikkelteams verder kunnen gaan samenwerken en op termijn geldt ditzelfde voor de stuurgroepen die ook deels een overlap kennen. Het
samenwerken in de regio is derhalve te zien als een eerste stap in een groeimodel van de samenwerking om met elkaar de transformatiedoelstellingen te helpen realiseren. De belangrijkste opdracht van het team is het werken aan het merkbaar en meetbaar verbeteren van het sociaal domein met een integraal ondersteuningsaanbod op visie, beleid, inkoop en uitvoering richting gemeenten en aanbieders.
Het team is praktisch geplaatst binnen het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Wij op zoek naar een regioadviseur opdrachtgever/-nemerschap Wmo 2015 en Jeugdwet voor de regio Zuid Holland;

Wat ga je doen:
Het integrale regio advies team werkt vanuit het OZJ en iSD. Als regioadviseur ben je verbonden aan 1 regio en voor hen het eerste aanspreekpunt. Jouw doel is om een lerend netwerk te creëren binnen en tussen de verschillende regio’s in het sociaal domein en regio’s te ondersteunen waar zij daar behoefte aan hebben. Je draagt daartoe actief de doelen van OZJ en iSD uit. Je bent de verbinding tussen regio’s onderling, maar ook tussen regio’s en landelijke partijen en de programma’s. 

De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • De regio-adviseurs inventariseren in iedere regio de stand van zaken rondom opdrachtgever/-nemerschap. Het regioteam bestaat uit adviseurs die binnen het sociaal domein de hele cyclus van visie – beleid – inkoop - uitvoering kennen. De adviseurs werken regionaal en kennen zowel de Wmo2015 als de Jeugdwet alsmede de preventieve kant van welzijn en gezondheid en de brede scope van samenwerking binnen het gehele sociaal domein. Het regioteam benadert gemeenten, regio’s en aanbieders zowel op aanvraag als proactief.
 • De regio-adviseurs bieden lichte ondersteuning in een regio zelf. Dit betreft vooral spiegelen op de lopende processen, vraagverheldering en de organisatie van miniconferenties.
 • Bij vragen zetten de adviseurs de producten en experts van de betrokken programma’s in om het opdrachtgever/-nemerschap in de regio te versterken. De adviseurs kennen alle ontwikkellijnen vanuit OZJ en de producten en instrumenten van i-SD en weten ze wanneer de interne en externe experts in te schakelen.
 • De adviseurs blijven de regio ook na inzet van producten en experts volgen. Zo weten ze of de inzet voldoende effect heeft gehad en of verdere ondersteuning nodig is.
 • Bovendien kunnen de adviseurs regio’s onderling verbinden om van elkaar te leren. Daarvoor nodigen zij regio’s uit om deel te nemen aan de leergroepen van de programma’s, of om expertise te delen bij specifieke vragen uit andere regio’s (miniconferentie). De adviseurs beschikken over brede netwerken in de regio en nationaal.
 • De adviseurs maken het geleerde uit de regio’s breder inzichtelijk. Dat doen ze door te rapporteren over wat ze in de regio’s zien. Door de beelden vanuit alle regioadviseurs gezamenlijk naast elkaar te leggen, wordt ieder kwartaal een beeld opgeleverd van de stand van opdrachtgever/-nemerschap. Ook wordt zo gezien welke producten en experts effectief zijn in het ondersteunen van gemeenten, regio’s en aanbieders.
Daarnaast dragen de adviseurs bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van hun ervaringen binnen de regio’s. Daarvoor nemen zij onder andere deel in de werkgroepen van het programma. Ook werken zij in nauwe samenhang met de regioambassadeurs van OZJ.

Resultaat van de opdracht:
Het efficiënt en effectief in staat stellen van aanbieders en gemeenten hun opdrachtgever/-nemerschap te verstevigen en de samenwerking zo in te richten dat ze de transformatiedoelstellingen voor zorg, welzijn en gezond leven bereiken en inwoners passende zorg en ondersteuning ervaren.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt WO werk- en denkniveau, door minimaal 5 jaar werkervaring op WO niveau).
 • Je hebt minimaal 5 jaar, in de afgelopen 7 jaar, operationele en coördinerende en adviserende en/of bestuurlijke ervaring in het sociaal domein (bij gemeente, zorgaanbieder of anderszins in dit domein).
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met opdrachtgever/-nemerschap (Wmo2015, Jeugdwet).
 • Je hebt een regionaal netwerk bij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en aanbieders in het sociaal domein in regio Zuid Holland.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt werkervaring binnen het sociaal domein rondom opdrachtgever- en nemerschap (Wmo2015 en Jeugdwet).
 • Je hebt werkervaring met het verbinden van partijen binnen het sociaal domein. 
 • Je hebt kennis van bedrijfsprocessen bij gemeenten en/of zorgaanbieders op het gebied van jeugdwet en Wmo 2015.
 • Je hebt advieservaring op strategisch of strategisch en tactisch niveau. 
Competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Integriteit
 • Zelfontwikkeling

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04552
Omgeving: Utrecht en thuiswerken
Startdatum: 1 oktober 2022
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: ja, maximaal 36 maanden
Aantal uur per week: 32-36
Sluitingsdatum: vrijdag 19 augustus om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.