Inkoopadviseur Sr. 32-36 u p/w

Binnen het team tactische inkoop zijn we op zoek naar ervaren senior inkoopadviseurs voor de begeleiding en advisering van Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen.
De inkooporganisatie van Waternet is zich sterk aan het professionaliseren. Strategisch inkopen wordt steeds belangrijker om onze rechtmatigheid maar met name ook de doelmatigheid van onze inkopen te kunnen verbeteren. Daarnaast blijft het ook een uitdaging om de tactische inkopen te kunnen realiseren. Dat betekent ook slimmer aanbesteden, meer grotere raamovereenkomsten bijvoorbeeld.

De inkooporganisatie zit in een veranderingstraject. Van reactief naar proactief en van van jij-ik/wij-zij naar een sterker samen, een sterke samenwerking met de organisatie, heldere lijnen en verantwoordelijkheden, en rolvastheid om die rechtmatigheid en doelmatigheid te verbeteren. Categorie management wordt voor de inkooporganisatie de komende tijd verder ingevoerd.
Wij zijn op zoek naar inkoopadviseurs die zowel strategisch sterk zijn maar ook de handen uit de mouwen willen en kunnen steken om Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen voor facilitair (FZ) inclusief onderhoud vastgoed, IV/ICT diensten en applicaties, communicatie, personeel en opleidingen. Waar we natuurlijk rekening houden met de kennis en ervaringen van jou als inkoopadviseur en wat bij je past. We zijn als team Inkoop verantwoordelijk voor alle aanbestedingen binnen Waternet.

In multidisciplinaire teams bepaal jij als inkoopadviseur, in nauwe samenwerking met stakeholders, en materiedeskundigen, de juiste inkoopstrategie. Hierbij ben jij degene die de kans en risico's goed kan inschatten welke inkoopstrategie bij de betreffende inkoopbehoefte en doelstellingen beste passend is. Je schuwt niet om innovatieve aanbestedingsprocedures in te brengen. Je stelt gerichte vragen om de uitvraag en het Programma van Eisen helder te krijgen, zodat het vertaald kan worden naar een inkoopplan. Je bent verantwoordelijk voor de volledigheid en kwaliteit van het inkoopplan, het opstellen van het aanbestedingsdossier, publiceert de aanbesteding in ons tenderplatform Mercell (Source to Contract) en begeleidt de selectie tot het contract is ondertekend.
Afhankelijk van de organisatie ontwikkelingen, en afhankelijk van je ervaring, kennis en kunde, en interesse kan je gevraagd worden om (tijdelijk) de rol van categoriemanager voor een van de inkoop categorieën op je te nemen.

Ook wordt verwacht dat je in de rol als begeleider/coach en /of kwaliteitsborger de kennis en kunde binnen het team verder helpt op te bouwen en onze processen te verbeteren.

Dit ga je doen:

• Strategische advies geven bij diverse inkoop- en aanbestedingsvraagstukken
• Samenstellen van het aanbestedingsdossier, waaronder het opstellen van het inkoopplan, de aanbestedingsleidraad en de conceptovereenkomst;
• Publicatie van Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen via het tenderplatform Mercell;
• Opstellen/samenstellen van nota’s van inlichtingen, begeleiden van het beoordelingsteams bij beoordeling van de inschrijvingen, verzorgen van de gunningen, contracteren, laten ondertekenen en archiveren van de contractdocumenten;
• Ondersteunende werkzaamheden: bijdragen aan verbeteringen van onze inkoopprocessen en de positionering van team inkoop binnen Waternet.
• Kwaliteitsborging (4-ogen-principe) voor andere collega’s
• Bijdragen aan inkoopactiviteiten conform het inkoopbeleid;
• Het begeleiden, coachen en trainen van minder ervaren inkoopadviseurs

Afhankelijk van de organisatie ontwikkelingen, en afhankelijk van je ervaring, kennis en kunde, en interesse kan je gevraagd worden om (tijdelijk) de rol van (deel)categoriemanager voor een van de inkoop categorieën op je te nemen.
Team tactische Inkoop is verantwoordelijk voor alle inkooptrajecten binnen Waternet, van leidingwerken en grondstoffen voor drinkwaterproductie tot en met schoonmaak en catering, IT, onderhoud van assets, technische systemen en GWW (grond, weg en waterbouw) aanbestedingen (totale spend ca 300 miljoen euro per jaar). Afdeling Inkoop bestaat uit een drietal clusters zijnde team tactische inkoop, contractbeheer en bestelservice en het in oprichting zijnde bedrijfsbureau. We maken zoals al aangegeven een sterke verandering door, om de inkoopfunctie en organisatie sterker neer te zetten. Nu nog met inhuur, later met meer vaste krachten.
Team tactische Inkoop is een fijn en voortvarend team met veel aandacht voor het verder door ontwikkelen van de professionele adviesrol enerzijds en aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen anderzijds. Veel aandacht is er voor het versterken van de positionering binnen Waternet, en de borging van rechtmatig inkopen. Daardoor is de vraag naar advies ook sterk gegroeid.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als inkoopadviseur bij een aanbestedende dienst in de laatste 8 jaar.
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau, aangevuld met een inkoopopleiding zoals bijvoorbeeld NEVI Publiek of VU Aanbestedingsrecht voor Inkopers of gelijkwaardig.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met Europese aanbestedingen van relevante inkoopsegmenten zoals facilitaire diensten, incasso en IV/ICT diensten en applicaties, communicatie en opleidingen.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis van de algemene ontwikkelingen in de markt over segment inkoop van IV/ICT diensten.
 • Je hebt kennis van de algemene ontwikkelingen binnen de markt van het facilitaire inkoopsegment.
 • Je hebt kennis van de algemene ontwikkelingen binnen de markt van personeel en opleidingen.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van en kennis over te dragen naar (junior) collega’s.
 • Je hebt ervaring met het publiceren van aanbestedingen via Mercell (source to contract).
Competenties:

 • Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling.
 • Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
 • Leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
 • Innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken?
 • Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
 • Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. In geval van calamiteiten zelfstandig handelend op te treden als coördinator scenario.
 • Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. Deze competenties worden getoetst in een gesprek.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-02275
Omgeving: Hoofdkantoor Waternet en remote
Startdatum: Z.s.m. na gunning
Einddatum: 12 maanden na start
Gesprekken: 19 april 2024 – 9.00 uur – 17.00 uur
Optie op verlenging: Nee
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: maandag 15 april om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match