Implementatiemanager Landelijke Portefeuille Dienstverlening

De portefeuille dienstverlening is één van de strategische hoofdportefeuilles binnen de Politie. Een hoofdportefeuille is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landelijk beleid. Vanuit de portefeuille dienstverlening willen we in verbinding staan met de maatschappij. Dit houdt in dat wij er o.a. voor willen zorgen dat het contact tussen burgers en de Politie laagdrempelig is, plaatsvindt via kanalen die burgers wensen, faciliteert in een betekenisvolle opvolging en recht doet aan de positie van het slachtoffer. 

Doelstelling
Beoogd resultaat:

 • Opleveren implementatie strategie digitaal tenzij
 • Opstellen van een implementatie portfolio voor de landelijke portefeuille dienstverlening en hier conform MARAP cyclus op rapporteren
Als implementatiemanager ben je onderdeel van het Programma Dienstverlening. Je werkt nauw samen met de leden in de programmaboard, met in het bijzonder de realisatiemanager en kwartiermaker van het Regieteam Regionale Service Centrum. Je zorgt voor de implementatie van de projecten vanuit de portefeuille in de eenheden. Dit doe je samen referenten van elke politie-eenheid, de projectleiders van de eenheden en vertegenwoordigers van de beleidsdirecties en/of Politiedienstencentrum.
Je bewaakt de programmaplanning en de voortgang. Tevens houd je overzicht over projecten binnen het programma, waarbij je zorg draagt voor afstemming op beleidsniveau.
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over (nieuwe) vraagstukken die binnen de portefeuille spelen en geeft richting aan het opstellen van het portefeuillejaarplan conform de plancyclus. Daarnaast ben je in staat om eventuele besluitvorming voor te bereiden op directie niveau.
Doordat we burgers beter en ook slimmer willen bedienen is het ook belangrijk om te onderzoeken op welke wijze de politie zich daarop organiseert. De mogelijkheid bestaat dat één of meerdere reorganisaties onderdeel van de opdracht is.

Verantwoordelijkheden
Als implementatiemanager ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de projecten binnen het landelijk programma dienstverlening. Tevens geeft je input op nieuwe landelijke initiatieven om betekenisvoller te zijn voor onze burgers. Daarbij is het jouw taak om uit te denken op welke wijze de organisatie zich daarop moet aanpassen. Deze organisatieverandering en de gesprekken met Ondernemingsraden is onderdeel van jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast heb je een coachende rol voor het hoofd van het Coördinatieteam Regionale Service Centrum.

Vakmatige taken

 • Initiëren van verbetervoorstellen
 • Vormgeven van de manier van veranderen
 • Bewaken van de programma planning en de voortgang
 • Voorbereiding van besluitvorming
 • Coachen van hoofd landelijk Service Centrum
 • Regie over nieuwe wijze van organiseren
Leidinggevende taken

 • Je geeft leiding aan diverse projectleider en medewerkers.
Contacten

Regionale projectleiders in de eenheden. Projectleden van de landelijke projectteams. Leden van de Programmaboard Andere landelijke portefeuilles/programma's. Staf Korpsleiding Centrale ondernemingsraad Vakbonden.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau. Losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring binnen projecten- of programma’s.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen de politie waarbij je als volwaardig gesprekspartner diende voor diverse lagen binnen een organisatie, op basis van senioriteit en vakbekwaamheid.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op management niveau bij Call Centers.
 • Je hebt werkervaring met verslaglegging, overzicht op projecten, afstemming op beleidsniveau, en het voorbereiden van besluitvorming.
 • Je hebt werkervaring binnen het Veiligheidsdomein, met de strafrechtsketen is een pre (Rechtbank of Openbaar Ministerie).
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 2 reorganisaties begeleid.
 • Je hebt werkervaring met vakbonden en Centrale ondernemingsraad.
 • Je bent Prince2 & Agile gecertificeerd tevens een afgeronde Black belt opleiding.
Competenties:

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06533
Omgeving: Apeldoorn
Startdatum: 01 februari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 januari 2025
Optie op verlenging: Ja, 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: dinsdag 28 november om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match