ICT Projectmanager, Sr. 8-32 u p/w

Voor de afdeling Inzamelen, Markten en Havens (IMH) zijn we op zoek naar een Sr. Projectmanager voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw softwarepakket ter ondersteuning van onze logistieke processen met betrekking tot afvalinzameling. Voor de aanbesteding en implementatie willen we maximaal 2 jaar uittrekken.

Ter ondersteuning van deze inzamelprocessen maakt IMH momenteel gebruik van de softwareapplicatie CLEAR.NET om de administratie en planning van de afvalinzameling en commerciële contracten te beheren. Deze overeenkomst is eindig, daarom wordt op dit moment een aanbesteding doorlopen ter vervanging van deze software. Het nieuwe software pakket dient (op hoofdlijnen) invulling te geven aan de volgende onderdelen:

 • Plannen van de inzameling van diverse afvalstromen met verschillende soorten afvalcontainers;
 • Commerciële route inzameling en burgerlijk grofvuil met gebruik van tablets;
 • Gebiedsgerichte containerplanning voor diverse afvalstromen;
 • Rechten en inzamelwijze toekennen aan huishoudens;
 • Planning voor inzet materieel en personeel ten behoeve van routeplanning;
 • Fysiek printen orderbonnen en begeleidingsdocumenten;
 • Vastlegging en verwerking van weegbruggegevens;
 • Opstellen factuur/aanleveren van gegevens voor facturatie;
 • Relatiebeheer en Contractmanagement ten behoeve van bedrijfsafval (incl. genereren van offertes en overeenkomsten);
 • Voorzien in een klantenportaal ten behoeve van burgers en bedrijven;
In november 2021 is eerder een aanbesteding uitgevoerd naar dit vervangende softwarepakket. Meer inhoudelijke informatie over de aanbesteding is te vinden via deze link naar Tenderned. Deze procedure is destijds geëindigd zonder geldige inschrijvingen. De insteek van de nieuwe aanbestedingsprocedure wordt op dit moment vormgegeven. De Sr. Projectmanager zal deze procedure ook verder leiden.

IMH is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en verzorgt onder andere de inzameling van afvalstoffen voor zowel huishoudens als commerciële klanten in Utrecht en de directe omgeving.

IMH is een uitvoeringsorganisatie met relatief veel praktisch geschoolde medewerkers en op de bedrijfsondersteunende onderdelen (planning, verkoop, bedrijfsondersteuning en inzameldienst) een grote verscheidenheid aan opleidingsniveaus. De rol van Sr. Projectmanager vraagt dus, naast inhoudelijke kennis en ervaring met software implementaties, affiniteit met het werken binnen een uitvoeringsorganisatie met diverse niveaus.

Je taken zijn:
 • Als projectleider samen met de inkoopspecialist (die de aanbesteding qua proces begeleid) de aanbestedingsstukken afronden, de aanbestedingsprocedure doorlopen en komen tot selectie van een geschikte oplossing;
 • Zorgdragen voor de succesvolle implementatie van een nieuwe oplossing ter ondersteuning van de afvalinzameling inclusief de benodigde data migraties en koppelingen;
 • Zorgdragen voor draagvlak binnen alle relevante onderdelen van IMH ten behoeve van de inrichting van de nieuwe oplossing inclusief nieuwe werkafspraken en werkinstructies die in het nieuwe pakket nodig zijn;
 • Adviseren van de opdrachtgever bij inrichting en projectaanpak, keuzes op basis van (keten)procesplaten en architectuur, informatiebeheer en beveiliging, ICT kaders (waaronder beveiliging en AVG) en financiering ten behoeve van de besluitvorming en de programmadoelen;
 • Verzorgen van de inhoudelijke afstemming met de beoogde leverancier van de nieuwe oplossing en interne stakeholders ten behoeve van de benodigde koppelingen (waaronder met bijvoorbeeld SAP).

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar werkervaring als Sr. Projectmanager rondom ICT implementatie trajecten.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring bij een of meerdere overheidsinstellingen.
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare opdracht bij een Middelgrote/Grote gemeente.
Competenties
Je werkt projectmatig, bent analytisch, kunt goed organiseren en hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden. Je bent een ondernemende teamspeler die mensen weet mee te nemen in de verandering zodat alle medewerkers goed in staat zijn om met de nieuwe software te werken. De implementatie en inrichting van de software zorgt onder jouw leiding voor een efficiënt en klantvriendelijk proces waar het management goed op kan sturen.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06662
Omgeving: Utrecht
Startdatum: begin januari 2024
Einddatum: januari 2025
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 8-32
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Donderdag 30 november om 15.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match