ICT Coördinator

Houd jij van bouwen? Als ICT Coördinator ga je aan de slag in team I&A (Informatie en automatisering). Hier zal jij vooral aan de automatiseringskant helpen om samen met het team de processen te optimaliseren en een heldere structuur en planning aan te brengen. Daarnaast leg jij verbinding met informatiemanagement en brengt de beschikbare capaciteit van het team in kaart. Je werkt mens- en resultaatgericht, je krijgt energie van gezamenlijk behaalde resultaten en jij weet je omgeving hierin te enthousiasmeren en mee te nemen. Je helpt het team om werkzaamheden tijdig in te plannen en uit te voeren. Achteraf evalueer jij de verbeteringen en of doelen zijn behaald.

In deze rol werk jij nauw samen met de senior systeem- & netwerkbeheerder en informatiemanager.
Het gaat om een tijdelijke functie van in eerste instantie een half jaar waarbij het de bedoeling is om mee te werken in de uitvoering van het (nog op te stellen) ontwikkelplan I&A. Jij zult blijvend structuur aanbrengen waarmee het team toekomstbestendig de werkzaamheden organiseert.

Jouw werkzaamheden zijn onder andere:
Je organiseert samen met de senior systeem- & netwerkbeheerder vraagstukken rondom systeem-, netwerk- en securitybeheer, helpdesk en functioneel beheer.
Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het in kaart brengen van de werkzaamheden van projecten en processen en deze prioriteren en inplannen samen met het team, waarbij capaciteitsplanning inzichtelijk wordt gemaakt;
 • Het aanbrengen van verdere structuur bij de helpdesk met als doel doorlooptijden te verminderen en de dienstverlening te verbeteren;
 • Actueel houden van de Product Dienstencatalogus (PDC);
Je stelt de gebruiker centraal en weet ook de medewerkers in de organisatie op een vriendelijke maar duidelijke manier mee te nemen in de gemaakte afspraken.
Je bent medeverantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) ICT-producten en diensten die je medewerkers leveren.
Je fungeert als aanspreekpunt voor Informatiemanagement / projectmanagement bij de technische vertaling van functionele vraagstukken en projecten en je zorgt voor de verbinding tussen Informatiemanagement en ICT-beheer.
Je helpt mee aan de beleidsontwikkeling automatisering. In nauwe samenwerking met de senior systeem- & netwerkbeheerder en de informatiemanager draag je bij aan de ontwikkelingen binnen I&A, door:
 • Input geven aan de Businesscase Ontwikkeling I&A ‘een toekomstbestendig I&A Borne’;
 • Ontwikkelen van de A-visie.
 • Meewerken vanuit de A-kant in de Werkwijze ProjectPortfolio I&A;
 • Procesverbeteringen realiseren in het IDU-proces (In- door- en uitstroom);
 • Helpt rollen, taken en werkzaamheden per functie te verduidelijken bij het komende HR21 proces.
 • Verdere ontwikkeling en professionalisering van het onderdeel ICT-beheer en de medewerkers naar meer regievoeren;
Je signaleert problemen en lost deze zelfstandig op, daar waar je niet uitkomt, vraag je hulp aan collega’s en de teamleider.
Je komt in control vanuit een faciliterende houding aan de gebruiker.
Je stimuleert en optimaliseert de onderlinge samenwerking in het team door te coachen, motiveren en faciliteren van de medewerkers.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als manager en/of coördinator.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt een ICT opleiding afgerond.
 • Je hebt ervaring met project- en procesplanning.
 • Je hebt ervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van automatisering en procesoptimalisatie.
 • Je hebt werkervaring in coachen en begeleiden van teams, en stimuleert en optimaliseert hierbij de onderlinge samenwerking.
Competenties:

 • Verbinder
 • Doorzetter
 • Daadkrachtig
 • Natuurlijke leider

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-03346
Omgeving: Borne
Startdatum: 01 juli 2023
Einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 22 juni tussen 15:00 en 17:00.
Sluitingsdatum: Vrijdag 16 juni 2023 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.