HR professional

Wij zijn op zoek naar een HR professional die aantoonbaar meerdere jaren ervaring heeft met organisatieveranderingen waarbij primair het accent komt te liggen op een organisatiewijziging.

Verantwoordelijkheden
Je begeleidt het proces, adviseert over de inhoud en schrijft mee aan adviesrapporten. De kern van deze opdracht richt zich op het adviseren en uitvoeren van een organisatiewijziging. Daarnaast ben je inzetbaar op andere organisatie-adviesvraagstukken en het ondersteunen bij de implementatie van de organisatiewijziging tijdens het aanbiedingsproces (het plaatsingsplan). De gemeente Heerenveen bevindt zich in een snel veranderende omgeving met complexe uitdagingen. Je speelt een cruciale rol in het sturen op resultaten en zorgt voor een soepele samenwerking over de afdelingsgrenzen heen. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je beschikt over een afgeronde HBO+/WO opleiding richting HR.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in het HR vak.
 • Je hebt minimaal 5 jaar gemeentelijke ervaring.
 • Je hebt minimaal 3-5 jaar recente en aantoonbare werkervaring met het begeleiden van organisatiewijzigingen.
 • Je hebt ervaring met het adviseren op directieniveau.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken in een multidisciplinair team.
Competenties
 • Adviesvaardigheid
 • Communicatie: uitstekende communicatieve vaardigheden en stakeholdermanagement. Je bent in staat je zorgvuldig tot stand gekomen advies op een heldere, beknopte en goed leesbare wijze op papier te zetten en te presenteren. 
 • Resultaatgerichtheid
 • Proactiviteit en in staat om zowel adviserend als sturend op te treden
 • Organisatiesensitiviteit

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03379
Omgeving: Heerenveen
Startdatum: 24 juni 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24-32
Intakegesprek: Donderdagmiddag 6 juni
Sluitingsdatum: Donderdag 23 mei om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match