HR-business Partner 32-36 u p/w

Het cluster HR-business partners bestaat uit 21 HR-business partners, die het management van de Gemeente Utrecht adviseren bij het uitvoeren van het personeelsbeleid. We werken samen met vier andere HRM-clusters: Recruitment voor werving en selectie, Expertise voor beleid en projecten, Services voor administratie en arbeidsvoorwaarden en Serviceplein voor eerstelijns vragen uit de organisatie. Als HR-business partner ben je de verbinder tussen HRM en de business. Samen met de business zorg je ervoor dat het HRM-beleid goed aansluit bij de uitdagingen van de onderdelen en werken we aan een organisatie waarin medewerkers inzetbaar zijn en blijven. Wegens zwangerschaps- en ziektevervanging, zoeken wij een hands-on HR-business partner die weet hoe het er binnen een grote gemeente aan toe gaat, om het organisatieonderdeel Volksgezondheid te ondersteunen (475 medewerkers en 13 managers).

Je taken zijn:

 • Als HR-business partner ben je de schakel tussen HRM en het management van de Gemeente Utrecht (ruim 5500 medewerkers).
 • Je adviseert hen bij uiteenlopende HRM-vraagstukken, zoals strategische personeelsplanning, het vertalen van de opgaven in de stad naar HRM-doelen, inclusie en diversiteit, duurzame inzetbaarheid en complexe personele casuïstiek.
 • Samen met de business en je HRM-collega’s werk je aan een organisatie waarin medewerkers met plezier werken en inzetbaar zijn én blijven.
 • Je wordt gekoppeld aan het organisatieonderdeel Volksgezondheid. Je opdracht is om te fungeren als sparringpartner voor het management op het gebied van diverse HRM-vraagstukken.
We zoeken iemand die resultaatgericht is, proactief met vraagstukken aan de slag gaat, goed overzicht houdt en de weg snel weet te vinden in de interne HRM-organisatie.

Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn onder andere:

 • Strategisch/tactisch sparringpartner voor het managementteam om hun doelen te bereiken en regie voeren op de grote HRM-thema’s en de uitvoering van het HRM-jaarplan;
 • Begeleiden van management bij ontwikkelingssystematiek en mogelijk SPP;
 • Ondersteunen bij de totstandkoming van een leer- en ontwikkelplan;
 • Adviseren, coachen en sparren met managers over HRM vraagstukken en deze vertalen naar uitvoeringsplannen en -afspraken;
 • Vraagstukken oppakken, bijvoorbeeld op het gebied van complexe casuïstiek;
 • Managers begeleiden bij het aanpakken van verzuim, het organisatieonderdeel neemt deel aan een pilot gericht op verzuim;
 • Rapportages en analyses maken van actuele ken- en stuurgetallen en deze gebruiken als input voor gesprekken met leidinggevenden.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante hbo- of wo-opleiding.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt een aantal jaren vakinhoudelijke ervaring als sparringpartner en adviseur van MT of managers van complexe organisaties.
 • Je hebt 3 jaar ervaring opgedaan bij de overheid of een andere grote gemeente.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03347
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 1 augustus 2024
Einddatum: 31 januari 2025
Gesprekken: Gesprekken zijn gepland op maandag 3 juni. Er wordt contact met je opgenomen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.
Optie op verlenging: met mogelijke opties tot verlenging
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 11.30 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match