Gezinscoach 28 u p/w

Stip, het uitvoeringsorgaan sociaal domein van de gemeente Heerde, heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij naast Jeugd om wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden en inburgeren etc. De afdeling bestaat uit WMO, Participatie, Inkomen, Schulddienstverlening, Jeugd een Welzijnsfuncties. Ouders zijn in de basis in principe zelf verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun eigen kinderen. Soms lukt dit door omstandigheden niet en is zelfs de veiligheid in het geding. Onze professionals versterken daarbij de ouderlijke competentie zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. 

Wat verwachten wij van de functie
Als gezinscoach ben je het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen (in hun eigen leefwereld, op scholen, op straat, etc.), of voor gezinnen zodat de eerste problematiek voorkomen kan worden. Je ondersteunt kort- dan wel langdurig de gezinnen en anderen. Zonodig leid je toe naar specialistische hulp en bent in staat om casusregie uit te voeren. Je houdt daarbij de veiligheid van kinderen en jongeren in hun leefwereld in het oog. Wanneer het onveilig is durf je dit bespreekbaar te maken en kunt samen met de omgeving van het kind / de jongere een veiligheidsplan opstellen. Je werkt systemisch en oplossingsgericht. Je bent aanspreekpunt voor professionals uit het voorveld ten behoeve van consultatie en versterking van preventie. Je kunt samenwerken met specialistische organisaties. Binnen Stip werk je nauw samen met de collega's die van belang zijn: één gezin, één plan, één regisseur. Je kunt de focus leggen op kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wat ga je doen 
Je bent aanwezig op enkele basisscholen als eerste aanspreekpunt voor alle vragen op deze school. Verder ondersteun je collegae in het omgaan met specifieke vragen op het gebied van gedragsproblematiek, draagt zorg voor je caseload welke een mix is van gedragsproblematiek en overige problematiek. Je bepaalt samen met het gezin welke specialistische zorg eventueel nodig is en voert waar nodig casusregie waarbij je samenwerkt met diverse partijen, je bespreekt indien nodig je cases in het casusoverleg en valt zonodig terug op de orthopedagoog of leidinggevende. 

Je werkt vanuit het Stip-team waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent SKJ geregistreerd of aanvraag hiervoor is binnen 3 maanden afgerond
 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring als ambulant werker, gezinscoach of vergelijkbaar in de afgelopen 5 jaar
Wensen bij de opdracht:
 • Je bent in (ieder geval) beschikbaar om te werken op de dagen woensdag en vrijdag
 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek of vergelijkbare opleiding
 • Je beschikt over werkervaringen als ambulant werker (of gezinscoach)
 • Je beschikt over ervaring met het voeren van casusregie
 • Je beschikt over werkervaringen met de Verklarende Analyse
Competenties:
 • oplossingsgericht
 • alerte werkhouding, proactieve, flexibele inzet en resultaatgerichte instelling
 • kan zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03385
Omgeving: Heerde
Startdatum: 1-7-2024
Einddatum: 30-6-2025
Gesprekken: Nog niet bekend
Optie op verlenging: Ja, 2x een half jaar
Aantal uur per week: 28
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match