GeoHydroloog

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Binnen het team Water en Bodem voert het cluster Grondwater de onderdelen grond- en drinkwater uit het Bodem en Waterprogramma uit.

Als geohydroloog ga je aan de slag met de grondwatervraagstukken binnen de provincie Utrecht. Deze vragen gaan over effecten op andere belangen van toekomstige locaties waar drinkwaterbedrijven grondwater willen winnen, maar ook over de mogelijke knoppen om aan te draaien om het grondwatersysteem in de natuurgebieden op orde te krijgen. Technische vraagstukken die jij begeleidt en vertaalt naar begrijpbare voorstellen. Je onderhoudt contacten met collega (geo)hydrologen die werkzaam zijn bij de waterschappen en de drinkwaterbedrijven.

 • Je gaat aan de slag met het vraagstuk om bodemdaling en broeikasgasuitstoot uit veenweidengebieden te remmen. Dit in relatie tot de waterhuishoudkundige en agrarische vraagstukken in het landelijk gebied.
 • Je zet je in dat gebiedsgericht beheer wordt gerealiseerd in die gebieden waar de grondwaterkwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen knellend is voor de regionale functie of ambitie (drinkwaterwinningen, stedelijk gebied);
 • Je evalueert ons grondwaterbeleid en doet onderzoek om het beleid te verbeteren.
 • Het uitzetten en/of begeleiden van studies met grondwatermodellen en naar de interpretatie van monitoringsgegevens;
 • Beantwoorden van vragen van collega's over het grondwatersysteem;
 • het actief meedenken vanuit het grondwatersysteem in de gebiedsprocessen die we opstarten in het landelijk gebied;
 • het toetsen van initiatieven van derden;
 • het up-to-date houden van de kennis binnen de provincie over grondwater en grondwatermodellen door het volgen en uitdragen van nieuwe ontwikkelingen

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van aardwetenschappen, fysische geografie of vergelijkbaar.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als geohydroloog.
 • Je hebt werkervaring met grondwaterwinning.
 • Je hebt kennis met het remmen van bodemdaling in veenweidengebieden.
 • Je hebt kennis met het remmen van broeikasgasuitstoot in veenweidengebieden.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het toepassen van grondwatermodellen.
Competenties
 • Je kunt goed mondeling, visueel en schriftelijk duidelijk maken wat je bedoelt.
 • Je bent analytisch en kunt problemen vertalen naar de essentie.
 • Je bent prettig om mee samen te werken en een netwerker.
 • Je bent realistisch, pragmatisch, flexibel, creatief en oplossingsgericht.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03316
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Woensdag 29 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur
Sluitingsdatum: Dinsdag 21 mei om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match