Gedragswetenschapper 28 u p/w

De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie. De afdeling Jeugd en Onderwijs telt bijna 80 medewerkers en vormt samen met drie andere afdelingen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. De afdeling voert taken uit op de volgende onderdelen:

 • Jeugd en Gezin en Jeugdhulpverlening (jeugdhulp, ondersteunings- en advies team).
 • Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs).
 • Beleid (advies/opdrachtverlening jeugd en onderwijs, individuele en collectieve voorzieningen).  
De Gedragswetenschapper verzorgt de inhoudelijke casuïstiekbegeleiding en individuele werkbegeleiding van jeugdhulpverleners. Je bent als behandelcoördinator de bewaker over de inhoud. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je ondersteunt en adviseert de jeugdhulpverleners op het primaire proces zoals het samen analyseren van hun casussen, het meedenken over de vervolgstappen die zij kunnen zetten, het geven van behandel adviezen, het meelezen met rapportages etc. Waar nodig kan het zijn dat je aansluit bij (multidisciplinaire) gesprekken en huisbezoeken.

De gedragswetenschapper werkt in de afdeling samen met 3 andere gedragswetenschappers die werkzaam zijn voor de teams Jeugd en Gezin, Jeugdbegeleiding en Sociaal team. De gedragswetenschappers kunnen elkaar waarnemen en vervangen als dit nodig is, bijvoorbeeld om te sparren met collega’s van andere teams bij spoed/crisis.

Ondersteuning en advies bieden:

 • Beoordeelt de noodzaak tot de inzet van (hoog) specialistische jeugdhulp bij gezinnen, interpreteert de resultaten van deze hulp en adviseert de belanghebbenden naar aanleiding van de uitkomsten. 
 • Coacht en adviseert (on)gevraagd jeugdhulpverleners bij het inzetten van de desbetreffende methodiek en of interventies om de kwaliteit en deskundigheid te bevorderen.
 • Biedt individuele werkbegeleiding aan de jeugdhulpverleners gericht op de caseload en persoonlijke ontwikkeling en zit casuïstiekbesprekingen voor.
 • Draagt zorg voor het evalueren van de effectiviteit van de geboden hulp. 
 • Levert vanuit het eigen expertisegebied een bijdrage aan het op- en bijstellen van het perspectiefplan en/of adviseert met betrekking tot het perspectiefplan en bij het nemen van kernbeslissingen.
 • Voert, indien er sprake is van diagnostische aantekening en indien wenselijk voor het inzetten van passende vervolghulp, handelingsgerichte diagnostiek uit d.m.v. WISC / WAIS, screeningslijsten en (ouder-) kind observaties.
Bijdrage leveren aan beleid- en methodiekontwikkeling:

 • Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.
 • Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken en legt deze voor aan de leidinggevende.
 • Signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied. Een belangrijk thema het nemen van maatregelen ter verkleining van het tekort op jeugdhulp, je speelt een rol samen met adviseurs en contractbeheerder om met jeugdhulpverleners in gesprek te gaan over (on)mogelijkheden, kostenbewustzijn, gevolgen voor de kwaliteit van (best) passende hulpverlening.
Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren:

 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied.
 • Participeert op verzoek in relevante overleggen ten behoeve van de inhoudelijke ontwikkeling.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal een afgeronde academische opleiding in de richting van psychologie of orthopedagogiek.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Gedragswetenschapper, opgedaan in de afgelopen 4 jaar( referentie vereist).
 • Je bent in het bezit van een geldige SKJ – registratie.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring met het begeleiden van jeugdzorgmedewerkers, opgedaan in de afgelopen 4 jaar.
 • Je hebt ruime werkervaring binnen (gecertificeerde) instellingen/organisaties binnen de veiligheidsketen.
 • Je hebt werkervaring met kortdurende begeleidingstrajecten van jeugdigen, opgedaan in de afgelopen 4 jaar.
Gewenste competenties:

 • Betrokken
 • Samen
 • Oplossingsgericht
 • Betrouwbaar
 • Inlevingsvermogen
 • Analytisch
 • Accuraat
 • Politiek sensitief

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-00578
Omgeving: Amstelveen
Startdatum: 1 mei 2024
Einddatum: 8 januari 2025
Optie op verlenging: ja, 4x 2 maanden
Aantal uur per week: 28
Intakegesprek: donderdag 7 maart tussen 12.30 en 16.30 uur
Sluitingsdatum: woensdag 28 februari 2024 om 08.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match