Gebruikersregisseur AERIUS (ICT voor stikstofdepositie berekeningen)

BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk onder meer op het gebied van natuur en informatiesystemen en is onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.bij12.nl of bekijk onze kennismakingsfilm. Voor het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 zoeken wij een AERIUS Gebruikersregisseur.

Over het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000
Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 ondersteunt provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Met onze werkzaamheden ondersteunen wij de provincies en Natuur (IPSN). We werken nauw samen met andere units binnen BIJ12, onze collega’s van het IPO, de provincies en het RIVM. Wij zijn een multidisciplinair team van ruim dertig enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en vinden professionaliteit en een open, gezellige werksfeer belangrijk.

Wat ga je doen
Wij zoeken per direct een ervaren Gebruikersregisseur die de organisatie rondom gebruikersondersteuning voorbereidt richting bestuurlijke besluitvorming en vervolgens ook mede uitvoert. In dit proces draait het om de coördinatie van de inbreng van het gebruikersbestand binnen de governance van AERIUS. AERIUS is de ICT waarmee stikstofdepositie berekend, geregistreerd en gemonitord wordt. AERIUS een belangrijk hulpmiddel voor beleid en vergunningverlening.
De governance rond AERIUS is geëvalueerd en is in beweging. Partijen zijn RIVM, LG&S (LNV) en BIJ12 namens alle gebruikers (key-users I&W, Defensie, provincies en alle andere gebruikers). De rol van gebruikers regie (bij BIJ12) is vastgelegd in de besluiten over de governance en wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Daar heb je een belangrijke rol bij.

 • Je bewaakt de gemaakte afspraken en overlegt met de partners in de governance-driehoek (LNV – RIVM – BIJ12) over de verdere uitwerking daarvan. Daarbij bewaak je het belang van de gebruikers en brengt dat actief in de gesprekken in.
 • Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor indien nodig, stelt hiervoor adviezen op en overlegt hierover met key-users.
 • Je maakt complexe materie eenvoudig, leesbaar en begrijpelijk.
 • Het advies richt zich op het ondersteunen van een evenwichtige inbreng van gebruikersbelangen.
 • Na besluitvoering draag je bij aan de uitvoering van de gebruikersondersteuning conform hetgeen besloten is.
 • Bij nadere implementatie van de oplossing zal rol- en werkverdeling geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt minimaal 20 jaar werkervaring in het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van verbetervoorstellen op het gebied van dienstverlening.
 • Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring in het adviseren op MT-niveau.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring binnen een provinciale organisatie.
 • Je hebt werkervaring met het ICT-branche standaarden (bijvoorbeeld Agile, ITIL, BISL, ASL, Prince2).
 • Je hebt werkervaring met het toepassen van wet- en regelgeving in een dynamische, complexe omgeving met zeer uiteenlopende belangen.
 • Je bent zeer ervaren in stakeholdermanagement op alle niveaus. Instaat om weerstand te beïnvloeden richting gewenst resultaat.
 • Je hebt professionele kennis over ontwikkelingen in het landelijk gebied met een focus op natuur en gebiedsontwikkeling.
 • Je hebt een breed inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen.
Competenties:

 • Flair: weet anderen mee te nemen
 • Zorgt voor plezier in het werk
 • Samenwerker en verbinder
 • Omgevingssensitiviteit
 • Politiek-bestuurlijke sensitief
 • Analytisch strategisch vermogen
 • Creatief en flexibel
 • Behoudt rust en overzicht in hectiek
 • Resultaatgericht
 • Goed organiserend of coördinerend vermogen.
 • Overzicht bewaren in hectische dynamische omgeving en resultaat kunnen leveren binnen (zeer) strakke deadlines en met de gewenste kwaliteit
 • Oog hebben voor proces en draagvlak maar ook voor resultaten en de koppeling met de inhoud / uitvoering
 • Sterke communicatieve vaardigheden: Ingewikkelde informatie en (bestuurlijke) boodschappen zowel mondeling als schriftelijk op een eenvoudige en begrijpelijke wijze kunnen overbrengen
 • Vaardigheid om de boodschap en wijze van presenteren aan te laten sluiten op de doelgroep (van bestuurders tot experts)
 • Meerdere ballen in de lucht kunnen houden en overzicht behouden

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-05305
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 24 oktober 2023
Einddatum: 23 oktober 2024
Optie op verlenging: Ja, 2 keer optie tot verlengen voor 12 maanden.
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: Zaterdag 21 oktober 2023 om 00.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match