Gebiedscoördinator West / Noordwest

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een verwachte groei naar 450.000 inwoners in 2040. In de onlangs door de raad vastgestelde ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ (RSU) staat hoe Utrecht de komende 20 jaar wil inzetten om de verwachte groei op een gezonde wijze te faciliteren. Utrecht ontwikkelt zich tot een ’10 minuten-stad’, waar openbaar vervoer, groen, winkels, sport, cultuur en andere dagelijkse voorzieningen ‘binnen 10 minuten afstand’ in de buurt zijn. De groei zal vooral binnenstedelijk worden gerealiseerd en rond een aantal (hoog) stedelijke nieuwe knooppunten.

De ambities uit de RSU willen we realiseren in de verschillende gebieden in de stad waaronder in de wijken West en Noordwest. Deze twee wijken vormen samen een divers gebied: verschillende type buurten en verschillende werkgebieden (Lage Weide, Werkspoorkwartier). In de wijken spelen op dit moment grote en kleinere woningbouwprojecten en uitdagingen op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en mobiliteit. We willen voor iedereen een prettige en gezonde omgeving creëren.

Als gebiedscoördinator werk je vanuit het team Opgavesturing aan de opgave voor de wijken West en Noordwest. Je opdrachtgever is de ruimtelijk regisseur (en eindverantwoordelijke) van het gebied. Samen met 2 andere gebiedscoördinatoren zorg je voor de aansturing en afstemming van de ruimtelijk ontwikkelingsprojecten.

Dit is je werk
We zoeken een tijdelijke vervanging in verband met het groeiende aantal vraagstukken. Je bent onderdeel van het Regieteam West / Noordwest binnen Ontwikkelorganisatie Ruimte. Dit team bestaat uit de Ruimtelijk Regisseur, 2 andere Gebiedscoördinatoren en 1 Gebiedssecretaris.

Als gebiedscoördinator ben je primair gedelegeerd opdrachtgever voor ruimtelijke projecten. Het accent zal in deze opdracht liggen op openbare ruimte projecten. Maar je krijgt ook te maken met vastgoedontwikkelingen van private partijen, sloop/nieuwbouwprojecten, renovaties van woningcorporaties, bewonersinitiatieven en projecten voor maatschappelijk vastgoed. Daarnaast begeleid je nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Je werkt samen met initiatiefnemers (zoals commerciële ontwikkelaars, woningcorporaties, burgers) om een initiatief uit te werken tot een project, waarbij je optreedt als opdrachtgever.

Je taken zijn

 • Ambtelijk opdrachtgever & dagelijks aanspreekpunt voor gemeentelijke projectleiders;
 • Adviseur richting het bestuur (wethouders / college / raad). Je zit regelmatig met het bestuur om tafel om de voortgang van projecten te bespreken, besluiten aan ze voor te leggen en ze te voorzien van adviezen.
 • Verbinder tussen de projecten. Je ziet toe op de integrale afstemming met andere opgaves en beleidsadviseurs om ervoor te zorgen dat integrale adviezen in het besluitvormingstraject richting wethouders, college en raad gaan.
 • Ontvangen nieuwe initiatiefnemers. Je maakt, in afstemming met het Gebiedsteam (een multidisciplinair team met diverse adviseurs), een eerste analyse voor haalbaarheid en wenselijkheid van dit initiatief en adviseert over het te doorlopen planproces;
 • Contractuele afspraken met externe partijen (bijvoorbeeld middels intentie- en anterieure overeenkomsten) maken en zorgen dat deze worden nagekomen;
 • Zorgen voor overzicht, coördinatie en samenhang tussen de verschillende projecten en initiatieven binnen de opgave en sturing op uitvoering. Daarbij zoek je nadrukkelijk de samenwerking op met andere gebiedscoördinatoren of thematische (deel)programmamanagers;
 • Financiële afspraken (budgetruimte) maken voor de verschillende projecten, daarvan het overzicht bijhouden en zorgen voor monitoring daarvan;
 • Meedenken met de ruimtelijk regisseur op terrein van opgavesturing en definiëren van de gebiedsopgave op basis van ervaringen in projecten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Gunningscriteria:

 • Je hebt WO werk en denkniveau en het liefste een studieachtergrond in Ruimtelijke ordening/planologie/vastgoed- en/of gebiedsontwikkeling.
 • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring op het gebied van aansturing als opdrachtgever of als senior projectmanager. Hierbij heb je ervaring met complexe openbare ruimte projecten en ondergrondse infra.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het werken vanuit een grote ambtelijke organisatie (150.000+ inwoners) inclusief de directe advisering aan wethouder, college en raad.
 • Je werkt graag samen binnen een team collega’s, om af te stemmen en samen resultaten neer te zetten (integraal binnen de organisatie en binnen het team).

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-03151
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja, 12x 1 maand
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Vrijdag 27 mei om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.