Functionaris Gegevensbescherming AVG en Wpg, 16 u p/w

Een betrouwbare en dienstverlenende organisatie, gericht op mens, werk en ontspanning. Dat is de missie van de gemeente Harlingen. Als Functionaris Gegevensbescherming AVG en Wpg is je bijdrage belangrijk in het realiseren van deze missie. Een betrouwbare organisatie betekent dat we alles in het werk stellen om de gegevens die wij verwerken van onze burgers, ondernemers en medewerkers conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving te laten plaatsvinden.  

Als Functionaris Gegevensbescherming AVG en Wpg

 • Stel je het privacy beleid op en bij en bewaak je de voortgang ervan;
 • Ben je verantwoordelijke voor de PDCA-cyclus rondom privacy;
 • Zie je toe op de naleving van de AVG, Wpg en van andere wetten waarin bepalingen over gegevensbescherming zijn opgenomen;
 • Adviseer je over gegevensbeschermingseffect beoordelingen (DPIA’s) en zie je toe op de uitvoering ervan;
 • Adviseer je over relevante ontwikkelingen in je vakgebied naar de toepassing ervan binnen de gemeente Harlingen;
 • Draag je bij aan het creëren van een cultuur van gegevensbescherming binnen de organisatie. Dit doe je door voorlichting te geven over het bewerken en verwerken van persoonsgegevens, het bevorderen van bewustzijn bij medewerkers over privacy verplichtingen, digitale rechten en de vereiste zorgvuldigheid bij de omgang met en verwerking van persoonsgegevens;
 • Geef je gevraagd en ongevraagd advies over privacy aangelegenheden en doe je voorstellen om privacy risico’s te beperken.
In deze functie werk je samen met de CISO (Chief Information Security Officer), Privacy Officer en de Concerncontroller. De taken zijn conform het wettelijk vastgestelde profiel van de Functionaris Gegevensbescherming AVG en Wpg.

Wij zoeken iemand die:
 • gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen en inzicht heeft in inhoudelijke doelstellingen en ambities; je verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten; 
 • over adviesvaardigheden beschikt op strategisch niveau; 
 • toegankelijk is, verbindend en communicatief sterk. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen;
 • Initiatief toont en betrokken is om problemen pragmatisch aan te pakken;
 • planmatig kan werken, structuur en overzicht biedt en het management en bestuur in staat stelt de juiste strategische keuzes te maken;
 • een teamspeler is en actief de samenwerking zoekt met collega’s.
Dit zijn wij
'Dat hest mooi deent seun.' Een compliment van een rasechte Harlinger is goud waard. Harlingers zijn ontzettend betrokken bij hun stad of dorp en kijken dagelijks kritisch over onze schouders mee. Geen probleem, want wij zijn net zo kritisch op ons eigen werk. We doen de dingen op onze eigen manier, maar altijd met 100% inzet.

Korte lijntjes, volop verantwoordelijkheid en ambitieuze plannen. Dat is werken bij de gemeente Harlingen. Eigenwijs als we zijn, streven we grote doelen na. Juist door onze eigengereidheid weten we het ver te schoppen. Recht voor z'n raap, maar altijd met respect voor elkaar. Dat typeert onze werkwijze.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van FG.
 • Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau, gericht op het gevraagde profiel.
Wensen voor deze opdracht
 • Je bent in bezit van certificaten en diploma’s gericht op de AVG en de Wpg.
 • Je hebt kennis en ervaring met het adviseren over de toepassing van privacywetgeving, specifiek de AVG en Wpg.
 • Je hebt ervaring met planmatig en gestructureerd werken conform PDCA.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het werken binnen een gemeentelijke context.
 • Je kan ten behoeve van het waarborgen van de continuïteit vervanging inzetten.
Competenties
 • De mate waarin je gevoel hebt voor bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop je context, inhoud en mensen weet te verbinden om te komen tot gezamenlijke resultaten.
 • De mate waarin je over adviesvaardigheden beschikt op strategisch niveau.
 • De mate waarin je toegankelijk bent, verbindend en communicatief sterk.
 • De mate waarin je planmatig werkt en structuur en overzicht biedt.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06546
Omgeving: Harlingen
Startdatum: 15 december 2023
Einddatum: 15 mei 2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Donderdag 30 november om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match