Full Stack Engineer Sr.

In de Productielijn Business Intelligence van het Productiehuis zijn meerdere DevOps teams werkzaam. De productielijn maakt producten die voorzien in de informatiebehoefte van de Nationale Politie. Voor deze informatiebehoefte worden interne, nationale en internationale gegevensbronnen gebruikt. Deze producten worden dagelijks gebruikt door alle politieagenten op straat, in de auto en op kantoor om snel alle informatie over een situatie op te vragen. Het is van groot belang dat deze informatie correct, snel, veilig en gemakkelijk te gebruiken is.
Voor een van de DevOps teams, verantwoordelijk voor een 24x7 intelligence missie-kritisch systeem, zijn we op zoek naar een DevOps engineer met ruime ervaring in realisatie van maatwerk software op (private) Cloud omgevingen. De opdracht omvat een complexe grote migratie van een huidige private Cloud omgeving naar een andere private Cloud omgeving met zero downtime. Tijdens de stapsgewijze migratie moet het mogelijk blijven om features te blijven ontwikkelen en opleveren in productie. Onderdeel van de opdracht is de begeleiding van de migratie, CI/CD, kennisoverdracht en uiteindelijke borging.

Wat voor teamlid zoeken we?

 • Je vindt het niet erg om piketdiensten te draaien;
 • Je gedraagt je als een ervaren full stack engineer in een bestaand DevOps team en binnen de Agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming en in productie houden van de applicaties;
 • Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt en je durft te vragen;
 • Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee;
 • Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het (technisch) beheer;
 • Je draagt state of the art kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied;
 • Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten;
 • Je gedraagt je als een prettig, transparant, kritisch en meewerkend teamlid;
 • Je moet in staat zijn om een rol te kunnen vervullen als technisch lead voor een of meerdere dossiers.
Je hebt ervaring met leiding geven/nemen binnen een DevOps-teams. Durft gefundeerde keuzes te maken op basis van geldende architectuurraamwerken en beleid binnen de organisatie. Je hebt ervaring met DevOps-teams naar een hoger niveau brengen en kan een strategie bepalen om organisatiedoelstellingen te bereiken samen met de Product Owner.

Doelstelling
Deze opdracht voer je uit in klein teamverband voor de duur van één jaar. Mogelijkheid tot verlenging als de 4 doelstellingen nog niet zijn behaald. 

Beoogd resultaat

1. Realisatie van nieuwe functionaliteit in zowel de front- als backend;
2. Cloud migratie uitvoeren van stateless Springboot Java/Kotlin services van Hashistack naar Kubernetes met zero downtime voor eindgebruiker;
3. Cloud migratie uitvoeren van verschillende datastores, zoals Elasticsearch en Kafka, naar managed Elasticsearch en Kafka in een private Cloud omgeving met zero downtime voor eindgebruiker;
4. Operationele verantwoordelijkheid van voorgaande 3 onderdelen tot overdracht, (documentatie, cursus rn presentaties) aan teamleden zodat een ieder optimaal piket diensten kan invullen op de nieuwe omgeving, is ingeregeld.

Verantwoordelijkheden

 • Het 24x7 in standhouden van een missie kritische applicatie;
 • De begeleiding van junior en medior collega's;
 • Verantwoordelijk voor de evolutie, architectuur en het design van een missie kritische applicatie;
 • Realiseren van functionaliteit inclusief testen, verifiëren en valideren op huidige Cloud omgeving, nieuwe Cloud omgeving en wanneer een deel van Cloud is gemigreerd. Doel is om continu te toetsen dat er geen downtime is en bestaande team ook door kan met realisatie nieuwe functionaliteiten;
 • Up-to-date houden van applicatiesoftware als Java, Kotlin, Spring Boot, Axon framework, Elasticsearch en Mongo;
 • Up-to-date houden van systeemsoftware als Ubuntu en HashiCorp tools als Terraform, Consul, Nomad en Vault;
 • Continu verbeteren, versnellen en vernieuwen.
Uitvoeren van Cloud migratie (stateless services en datastores) zonder downtime.

Contacten

Teamleden; Eindgebruikers; Collega's binnen de dienst ICT; Collega's van de bestaande en nieuwe private Cloud.; Extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverlening inhoudelijk.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde, erkende, en volwaardige IT opleiding op minimaal HBO niveau.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar werkervaring als Software developer, waarvan minimaal 3 jaar als Senior software developer.
 • Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwikkelen in Java en 2 jaar werkervaring met Kotlin.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met Agile-, Continuous Delivery- en DevOps werken.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met Spring Framework, Microservices, én onderhoud en support op de door jouw/-team ontwikkelde applicaties die in productie draaien.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met ontwikkeling van Cloud Native applicaties, configuratiebeheer en infrastructure as code gerelateerde tools.
 • Je hebt werkervaring met de volgende programmeertalen en omgevingen:
  • Java 17+;
  • Kotlin;
  • Scripting programmeertalen als Bash en Python;
  • Spring Framework en Spring Boot 2+;
  • Axon Framework.
 • Je hebt werkervaring met de volgende (gedistribueerde) databases:
  • MongoDB;
  • Cassandra;
  • Elasticsearch;
  • PostgreSQL.
 • Je hebt werkervaring met de volgende ondersteunende tools:
  • Maven;
  • Gradle;
  • Git;
  • GitLab;
  • Gitlab CI/CD;
  • Jenkins;
  • Nexus;
  • Sonar;
  • Trivy.
 • Je hebt werkervaring met de volgende concepten:
  • OAuth 2.0;
  • OWASP;
  • REST;
  • GraphQL;
  • JSON;
  • Reactive Programming.
 • Je hebt werkervaring met een aantal van de volgende Cloud (management) producten:
  • HashiStack tools (Terraform/Nomad/Vault/Consul);
  • Linux (Ubuntu/Debia/Redhat/CentOS);
  • Linux virtualisatie / containers (Linux KVM/Docker);
  • Centrale logging en monitoring (Graylog, Prometheus, Grafana, Alertmanager)
  • Kubernetes, Openshift;
  • Cloud Infrastructure Automation (HashiStack Terraform, Ansible en Openstack).
 • Je hebt werkervaring met front-end programmeertalen en frameworks:
  • HTML5;
  • JavaScript;
  • CSS3;
  • Angular 10+;
  • Typescript;
  • NgRx;
  • RxJS.
 • Je hebt werkervaring met:
  • Test Driven Development (TDD) en test automation;
  • Networking en security;
  • Functioneel programmeren / Objectoriëntatie;
  • Datastructuren;
  • Event sourcing.
Competenties:

 • Probleemanalyse; Mondelinge presentatie voor grote groepen t.b.v. kennisdeling;
 • Coachen;
 • Overtuigingskracht;
 • Initiatief;
 • Klantgerichtheid;
 • Leervermogen;
 • Samenwerken.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06657
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 01 februari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 januari 2027
Optie op verlenging: Optioneel
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 01 december om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match