Fraudepreventiemedewerker/Toezichthouder

Jij bent de expert als het gaat om het voorkomen en terugdringen van onrechtmatig gebruik, oneigenlijk gebruik en misbruik van de sociale zekerheidswetten. Als medewerker fraudepreventie/sociaal rechercheur zet je je in voor een rechtmatig gebruik van de voorzieningen in het sociaal domein (met name Participatiewet, Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

In deze functie adviseer en assisteer je inkomensconsulenten bij het vaststellen van het recht op uitkering door te bepalen welk onderzoek wordt verricht en welke aanvullende gegevens worden opgevraagd. Je pakt signalen op van vlechtwerkers bij vermoedens van fraude in de Wmo/Jeugdwet. Je verricht administratief en veldonderzoek. Hierbij hoort dossieronderzoek, systeemonderzoek, raadplegen van diverse bronnen, verrichten van waarnemingen, buurtonderzoek, huisbezoek, bezoeken van een aanbieder, het opnemen van verklaringen, een confrontatiegesprek en mogelijk ook het "slecht nieuws"gesprek als een uitkering of voorziening na onderzoek wordt ingetrokken. Je verricht zelfstandige onderzoeken, themacontroles en draagt bij aan multidisciplinaire onderzoeken. Je werkt zowel binnen als buitenkantooruren. Binnen de uitvoering vindt ook collegiale uitwisseling en afstemming plaats met de gemeenten binnen de OWO-samenwerking.

Jouw werkzaamheden

 • Je beoordeelt en handelt zaken van fraude af en stimuleert fraudealertheid bij collega's.
 • Je voorkomt en dringt oneigenlijk gebruik terug van uitkeringen, voorzieningen, diensten en persoonsgebonden budgetten.
 • Je bent toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de algemene wet bestuursrecht.
 • Je verricht onderzoek, controle, huisbezoeken, waarnemingen, buurtonderzoek, observaties en opsporingen.
 • Je voert confronterende en/of preventieve en/of voorliggende gesprekken.
 • Je neemt (getuigen)verklaringen op.
 • Je vordert benodigde relevante gegevens bij derden.
 • Je neemt in overleg met een inkomensconsulent deel aan (intake)gesprekken.
 • Je adviseert en ondersteunt het Gebiedsteam op het gebied van rechtmatigheid van Wmo- en Jeugdwet voorzieningen.
 • Je genereert en registreert rapportages, mutaties en verklaringen.
 • Je bewaakt de voortgang en onderhoudt contacten.
 • Je overlegt met andere bestuursorganen, sociale recherche, FIOD, politie en mogelijk met het Openbaar Ministerie wanneer er op de scheidslijn van bestuursrecht en strafrecht moet worden geacteerd.
 • Je bent toezichthouder in het kader van de Wmo en kan als zodanig kwaliteitsonderzoek bij een aanbieder verrichten.
 • Je levert een bijdrage aan het gemeentelijk toezichts- en handhavingsbeleid in het sociaal domein en adviseert hierover. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als toezichthouder/medewerker handhaving in het sociaal domein. 
 • Je beschikt over een relevante HBO opleiding.
 • Je hebt kennis en ervaring in het strafrecht en strafvordering.
 • Je hebt ervaring met complexe en uiteenlopende cliëntrelaties.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je beschikt over een opleiding op het gebied van de Participatiewet, de WMO, de Jeugdwet, Sociale Verzekeringswetten en Algemene Wet Bestuursrecht; 
 • Je beschikt over 3 jaar recente werkervaring als toezichthouder/handhaver, met oog voor fraudepreventie.
 • Je hebt 1 jaar aantoonbare ervaring binnen een gemeente organisatie. 
Competenties:
 • Communicatieve vaardigheid,
 • Oordeelsvorming,
 • Adviesvaardigheid,
 • Plannen en organiseren,
 • Bestuurlijk/politieke sensitiviteit,
 • Burger/klantgerichtheid,
 • Kwaliteitsgerichtheid,
 • Samenwerken.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 
Omgeving: Wolvega
Startdatum: 1 september 2022
Einddatum: 1 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Donderdag 18 augustus om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.