Financieel Projectadviseur/Contractbeheerder Doelgroepenvervoer 20-24 u p/w

Dankzij jou worden de juiste vragen gesteld, processen strak gemanaged en de kwaliteit en financiën van (doelgroepen)vervoer bewaakt.

 • Je beheert samen met de projectleider de relaties met vervoerders, callcenter, gemeenten, provincie en overige betrokkenen. Je neemt hiervoor deel aan verschillende overleggen en levert daar een actieve bijdrage aan.
 • Je monitort de uitvoering van de contracten om vast te stellen of er wordt voldaan aan de afspraken van het contract en de beleidsdoelstellingen van de samenwerkende gemeenten. Je bewaakt de gemaakte afspraken en spreekt partijen hier indien nodig op aan.
 • Je voert hiertoe kwaliteitscontroles, rechtmatigheidsonderzoeken en vervoerkundige analyses uit en doet verbetervoorstellen.
 • Je ondersteunt de projectleider bij de beleidsafstemming met ambtenaren.
 • Je stelt (samen met de projectleider en financiële medewerkers) de benodigde rapportages en documenten op in het kader van de P&C cyclus (kadernota, jaarverslag, jaarrekening, jaarbegroting, kwartaalrapportages et cetera).
 • Je controleert de inkomende facturen en je verzorgt de kostenverdeling tussen gemeenten. Je stelt daarvoor voorschotnota's en afrekeningen op.
 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor het callcenter en de vervoerders.
 • Je bent samen met de projectmedewerker verantwoordelijk voor de (digitale) archivering van contracten en afspraken (dossieropbouw).
Binnen het aandachtsgebied Samenleving kom je te werken in het team beheerbureau Valleihopper, waarbij je nauw gaat samenwerken met een projectleider en een projectmedewerker. Als financieel projectadviseur ondersteun je het team met het opstellen en bijwerken van diverse rapportages. Het gaat hierbij vooral om de kwantitatieve, kwalitatieve en financiële gegevens behorend bij het contractbeheer. Daarnaast lever je financiële en data gestuurde input voor bestuurlijke stukken en help je met de (inhoudelijke) voorbereiding van diverse overleggen met de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en vervoerders.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding met ruime werkervaring als contractbeheerder/adviseur in het doelgroepenvervoer, zoals Regiotaxi (Wmo-vervoer).
 • Je hebt ervaring met een projectmatige manier van werken en strakke deadlines.
 • Je kunt financiële gegevens doelmatig analyseren om hier vervolgens begrijpelijk over te communiceren.
 • Je hebt ervaring met het maken en toelichten van data-overzichten ten behoeve van bestuurlijke stukken.
 • Excel kent voor jou geen geheimen.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt in de afgelopen 3 jaar een dergelijke functie gehad binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Je hebt affiniteit met de sector personenvervoer.
 • Je bent bekend met het functioneren van een gemeentelijke organisatie.
Competenties:

 • Cijfermatig inzicht
 • Doorzien verbanden, trends en onderliggende factoren in (complex) cijfermateriaal
 • Kritisch denken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Communicatieve vaardigheden

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06647
Omgeving: Barneveld
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 30 juni 2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 20-24
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: donderdag 30 november 2023 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match