Engineer WTB, Sr. (2fte, detavast)

Binnen het team Werktuigbouw en Procestechniek zijn we op zoek naar twee Senior Engineers WTB met zeer ruime ervaring in riool-, afvalwater- en/of drinkwaterzuiveringen. Bij de organisatie werk je met een uniek product: water. Samen met zo’n 2000 collega’s zorgen we voor veilig drinkwater, schone grachten, rivieren en droge voeten.. Hiervoor staat een arsenaal aan techniek tot je beschikking: een stuk of twaalf rioolwaterzuiveringen, twee drinkwaterfabrieken, circa 900 gemalen, tientallen kilometers dijken die de polders drooghouden, 1600 kilometer watergangen. Je hebt twee miljoen klanten voor wie je de installaties die je inzet bouwt en in optimale conditie brengt.
De afdeling Projecten is volop bezig met het realiseren van projecten in de waterwereld. Denk aan de bouw en renovatie van waterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductielocaties, gemalen, pompstations, dijkverbetering- en waterinrichtingsplannen in het verzorgingsgebied van de organisatie. Maar ook het bijdragen aan de nieuwe uitdagingen, zoals de energietransitie, terugwinning van grondstoffen, duurzaamheid, circulair bouwen enz., vormt deel van de werkzaamheden van de afdeling Projecten.

Je werkzaamheden:
Als senior engineer werk je aan grotere en innovatieve projecten, met name op het gebied van onze zuiveringen. Hierbij lever je vooral een bijdrage aan “schoon water”. Je analyseert vraagstukken en je levert adviezen voor de optimale oplossingsrichting. Je bent het aanspreekpunt voor de discipline binnen de multidisciplinaire projectteams. Ook geef je invulling, al dan niet met collega’s binnen het team, aan het ontwerpen, voorbereiden, realiseren en afsluiten van deze complexe projecten, in afstemming met de andere disciplines binnen de afdeling, zoals Electrotechniek en Procesautomatisering, en de overige stakeholders. Je ontzorgt hiermee de projectmanager. Daarnaast stel je contractdocumenten (zoals bestekken, en vraagspecificaties) op in afstemming met de overige disciplines. Je participeert bij aanbestedingsprocedures en het verstrekken van opdrachten aan aannemers of opdrachtnemers. Je levert als het werktuigbouwkundig aanspreekpunt een bijdrage aan projectplanningen, (SSK-) ramingen, risicoanalyses en wat nog meer nodig is om alle fases in het project succesvol af te ronden. Je draagt bij aan het opstellen van projectrapportages en de overdracht van het projectresultaat aan de interne opdrachtgever, inclusief advisering over het vervolg en evaluatie van het project. Tot slot verhoog je de kwaliteit van de producten van het team door middel kwaliteitstoetsingen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je bent in het bezit van een HBO opleiding in werktuigbouwkunde.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met genoemde werkzaamheden voor drink- en vooral rioolwaterzuiveringen bij of namens een vergelijkbare overheid (drinkwaterbedrijf of waterschap).
 • Je hebt ervaring in multidisciplinaire projectteams.
 • Je hebt ervaring met verschillende contractvormen, zoals UAV2012, UAV-GC en RAW.
 • Je hebt ervaring met systeemgerichte contract beheersing
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Dit betreft een detavast aanvraag. Na de detacheringsperiode is er een mogelijkheid tot vast dienstverband. Je dient bereid te zijn in vaste dienst te treden.
 • Je hebt meer dan 10 jaar (bij voorkeur meer dan 20 jaar) ervaring als Engineer WTB op het gebied van riool-, afvalwater- of drinkwaterzuiveringen.
 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met BIM en/of System Engineering.
 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met polder- en rioolgemalen en/of bruggen, stuwen en/of sluizen.
Competenties:
 • Samenwerken: Werkt actief aan het versterken van het groepsgevoel door regelmatig kennis of ideeën te delen met collega's
 • Besluitvaardig: Betrekt anderen bij besluitvorming, vraagt terugkoppeling en streeft naar draagvlak voor te nemen beslissingen
 • Resultaatgericht: Spreekt anderen aan op hun bijdragen; buigt activiteiten die niet bijdragen aan het resultaat om of stopt deze en is proactief
 • Interactief met de omgeving: Speelt proactief in op ontwikkelingen uit de omgeving, die van invloed kunnen zijn op de organisatie
 • Probleemoplossend: Reageert op een goede manier op mogelijke knelpunten en reageert snel en doeltreffend bij problemen en/of onverwachte gebeurtenissen
 • Kostenbewust: Heeft inzicht in de financiële consequenties van maatregelen, plannen en actief van het team of project
 • Analytisch: Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-00183
Omgeving: Amsterdam/vanuit huis
Startdatum: per direct
Duur: 12 maanden
Let op: Dit betreft een detavast aanvraag. Na de detacheringsperiode is er een mogelijkheid tot vast dienstverband. Je dient bereid te zijn in vaste dienst te treden.
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 27 januari om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.