Directievoerder Waterlopen (baggeren en slootwerk) 32-36 u p/w

Je zal als directievoerder worden ingezet op 4 tot 12 slootwerkpercelen en afzonderlijke baggerprojecten. Per slootwerkperceel of baggerproject voer je directie over bestaande RAW-raamovereenkomsten (slootwerk) of apart opgestelde RAW bestekken (baggeren). Je takenpakket bestaat uit het ondersteunen van de projectleider bij aanbestedingen en het maken van ramingen. Na de aanbesteding begeleidt je als directievoerder de uitvoering van het sloot- en baggerwerk conform het RAW-bestek. Je organiseert start-overleggen en bouwvergaderingen. Je stuurt de toezichthouders van Waternet en de aannemers die de projecten uitvoeren aan. Je waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid en lost zoveel mogelijk problemen op tijdens de uitvoering, maar bent tegelijkertijd niet bang om op te schalen indien nodig. Je hebt uitgebreide contacten met onze klanten (de omgeving), zowel schriftelijk als "life", en kunt deze goed te woord staan. Je borgt de in- en externe afstemming van de onderhoudswerken en projecten en onderhandelt met betrokken partijen (andere afdelingen binnen Waternet, relevante overheden, organisaties, diensten en particulieren).

Waternet is bezig met een transitie naar een professionelere bedrijfsvoering rondom het slootwerk. Enerzijds omdat dit als overheidsorganisatie van ons wordt verwacht, maar anderzijds ook omdat de Wet natuurbescherming/gedragscode dit verlangt. Er moet op veel plekken meer vegetatie blijven staan en middels goed toezicht en administratie moet worden aangetoond dat we zorgvuldig handelen conform de maatregelen genoemd in het ecologische werkprotocol. Dit is voor alle lagen (van aannemer tot directievoerder, van toezichthouder tot projectleider, ecologen en agrariërs) een verandering. Ook het werken conform UAV en RAW heeft aandacht nodig. Als ervaren directievoerder wordt van jou verwacht dat je op deze zaken een sturende en coachende rol gaat spelen, je werkt hierin nauw samen met de projectleider baggeren en slootwerk. Naast de reguliere directievoerende taken, coach en begeleidt je dus ook je mede directievoerders, de toezichthouders en aannemers en draag je zorg voor goede communicatie naar buiten toe. Dit alles doe je met soms beperkte middelen, omdat de digitalisering van het slootwerk nog moet beginnen. Je weet hier pragmatisch en creatief mee om te gaan.
Werkinhoudelijk zal de focus liggen op slootwerk en baggeren, maar het onderhoudsteam Waterlopen houdt zich ook bezig met o.a. bestrijding van exoten (waterplanten), beschoeiingen, boezemmaaien en verwijderen van drijfvuil. Het kan dus zijn dat je op termijn ook op onderhoudsklussen in deze vakgebieden wordt ingezet, wat het werk alleen maar afwisselender maakt!

Onderhoudsteam Waterlopen beheert en onderhoudt ongeveer 1600km hoofdwatergangen, boezemwater en vaarwegen voor het Waterschap Amstel. Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Ons onderhoud is er op gericht dat het water goed kan blijven doorstromen. Dit doen we voornamelijk door te baggeren, sloten vrij te houden te houden van waterplanten (slootwerk) en het verwijderen van drijfvuil.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over HBO denk- en werkniveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als directievoerder op RAW-bestekken of RAW-raamovereenkomsten in groen of blauw.
 • Je hebt kennis en ervaring met uitvoering onder ecologische werkprotocollen of affiniteit met natuurvriendelijk onderhouden.
 • Je bent in bezit van VCA VOL certificaat.
 • Je beschikt over ruime en uitgebreide kennis er ervaring met Excel.
 • Je bent in bezit van tenminste rijbewijs B.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring met coaching van (directe) collega’s.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het Waternet beheergebied.
 • Je beschikt over kennis en ervaring met agrarische sector.
 • Je hebt kennis en ervaring met aanbestedingsprocessen en baggerwerkzaamheden.
 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding richting watermanagement, civiele- of cultuurtechniek of vergelijkbaar.
Competenties:

 • Plannen en organiseren: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
 • Communicatief: goed je eigen mening kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
 • Leiderschap: Taakgericht leiding geven, je kunt een team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
 • Omgevingssensitief: signalen uit de omgeving kunnen vertalen naar acties en weten wanneer je op moet schalen.
 • Zelfstandigheid: je hebt totaaloverzicht over je projecten en weet wie welke verantwoordelijkheid daarin vervult.
 • Samenwerken: je stemt goed af: intern met de collega’s en extern met aannemers en bewoners.
 • Adviesvaardigheden: je denkt mee en brengt advies uit intern.
 • Coachen: je coacht je collega toezichthouders op professioneel toezicht houden en neemt ze hier opbouwend in mee.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-01507
Omgeving: Amsterdam
Aantal uur per week: 32 - 36
Startdatum: Zo spoedig mogelijk na gunning
Einddatum: 12 maanden met mogelijkheid tot verlengen en/of vaste aanstelling
Optie op verlenging: Ja
Intakegesprek: 5 april 2023
Sluitingsdatum: Woensdag 28 maart om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:
• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.