(deel) Projectleider

Binnen de pijler ‘ketengericht werken’ stimuleer je de organisatie om continu bezig te zijn met het verbeteren van onze dienstverlening. Als Projectleider ga je in gesprek met medewerkers die een eigen rol en taak hebben binnen een keten. Ook begeleid je terugkerende sessies waarin collega’s uit de ketens hun werk en de onderlinge samenwerking bespreken. Als Projectleider help je deze ketenregieteams om verbeterpunten te identificeren en deze gezamenlijk op te pakken. Je kunt problemen uitkleden tot kleine(re), concrete verbeterstappen. Zo zet jij als Projectleider ketengericht werken op de kaart bij de hele organisatie.
De andere drie pijlers zijn:

 1. Managementontwikkeling;
 2. Datagedreven werken; fvg
 3. Versterken klantcontact.
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) werkt aan het continu verbeteren van onze (digitale) dienstverlening.
Vanuit het Verbeterprogramma hebben we onszelf tot ambitie gesteld: “Het continu verbeteren van de dienstverlening zit in het DNA van de RDI, waarbij onze relaties en de maatschappij centraal staan”.

Wat levert ons dat op?
We leren onszelf continu te verbeteren in kleine stappen!
Klanten ervaren een betere dienstverlening van de RDI, ze worden gehoord en gezien, weten waar ze aan toe zijn en zijn daardoor meer tevreden.
Medewerkers hebben meer (professionele) aandacht voor elkaar, de klant en de keten waardoor de dienstverlening verbetert en zij meer voldoening en energie uit hun werk halen.
Door continu verbeteren van onze dienstverlening, worden wij door de buitenwereld steeds meer gezien als autoriteit.

Doen we het dan niet goed?
Het kan altijd beter! De omgeving verandert continu. Wij moeten alert blijven en steeds weer kijken wat dat voor ons werk en onze dienstverlening betekent. Het Verbeterprogramma gaat er vanuit dat iedereen zijn best doet om zijn of haar werk goed uit te voeren. Maar wat we zien, is dat we nog niet altijd van elkaar weten wat de ander doet en wat we van elkaar nodig hebben. En dat merkt de buitenwereld ook. Zelfs al doet iedereen zijn werk nu goed, dan nog kunnen we samen onze dienstverlening verbeteren.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je hebt 2 jaar ervaring met het verbeteren van ketenprocessen bij een overheidsorganisatie.
 • Je hebt 2 jaar ervaring met procesanalyse.
 • Je hebt 2 jaar ervaring met faciliteren en stimuleren van ketenregie-teams.
 • Je hebt 2 jaar kennis en ervaring met lean en agile werken.
 • Je hebt 1 jaar aantoonbare resultaten op het gebied van procesverbetering.
 • Je bent 1 jaar aantoonbaar succesvol in het leiden van een team.
 • Je beschikt over een opleiding Bedrijfskunde, verandermanagement HBO/WO.
 • Je hebt een certificaat Lean (ten minste green-belt) of agile werken.
 • Je hebt kennis van verandermanagement.
 • Je hebt ervaring met presenteren en het opzetten van workshops.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt ervaring als adviseur ketengericht werken.
 • Je hebt ervaring binnen de Rijksoverheid.
 • Je hebt werkervaring in soort gelijke rol.
 • Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met het succesvol leiden van een team.
Competenties
 • Resultaatgerichtheid
 • Motiveren
 • Samenwerken
 • Initiatief nemen
 • Projecten leiden

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03372
Omgeving: Groningen
Startdatum: 1 juni 2024
Einddatum: 30 september 2024
Optie op verlenging: Ja, 3x 3 maanden
Aantal uur per week: 32-36 
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Dinsdag 21 mei om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match