Datamanager Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van de groei van het elektrische vervoer, met name op het gebied de uitbreiding van de Amsterdamse laadinfrastructuur. De laadinfrastructuur zal de komende jaren sterk groeien, zowel de publiek als privaat. De publieke laadinfrastructuur telt momenteel 8000 laadpunten en dit worden er zo’n 18.000 in 2030.
Daarvoor gebruikt Amsterdam met ingang van 2024 bij het Nationale DataWarehouse (NDW)een externe partij waar de data worden ondergebracht. Tot op heden heeft de Hogeschool van Amsterdam het datawarehouse functie. Hierin worden alle data van de Amsterdamse laadinfra opgeslagen. Met ingang van 2024 worden alle data van de laadinfra in Nederland bij het NDW ondergebracht.
Deze data wordt gebruikt voor:

 • Uitvoeren van data-analyses om beleidsmatige vraagstukken over het gebruik en de uitrol van laadinfra te beantwoorden;
 • Komen met proactieve (datadriven) voorstellen voor uitbreiding van laadinfra, ook gericht op gewenste laadinfra op private terreinen;
 • Het ontwikkelen van openbaar toegankelijke laadinfra;
 • Kunnen reageren op vragen (of artikelen in) media, inwoners of raad;
 • Rapportagemogelijkheden aan management en bestuurders;
 • Datalevering aan stad-specifieke monitoringtools en evdata.nl;
 • Het opzetten van en data leveren aan onderzoek omgeving(en) van o.a. kennisinstellingen.
De vraag naar vindbare, betrouwbare, veilige en bruikbare data neemt sterk toe. De groep datagebruikers wordt steeds groter en diverser, Gezien de groeiende omvang en complexiteit van de data, de brede vraag naar verschillende type data en de integratieslag tussen verschillende data en de systemen die toegang tot de data verlenen, is er ruimte voor een datamanager.

Optreden als een snelle schakel tussen de gemeentelijke gebruikers en het datawarehouse en de Charge Point Operators, waarbij je het aanvraagspreekpunt bent voor interne en externe dataverzoeken, verzoeken omtrent data toegankelijkheid functionaliteit, Kwaliteit Prestatie Indicatoren - ontwikkeling en dergelijke. De onderbouwing van beleidsvraagstukken en datagestuurde beantwoording daarvan, zoals vraagstukken op het gebied van netcongestie irt de benodigd vermogen voor laadinfrastrastructuur en datagestuurde uitrol van laadpalen, zullen de komende tijd een belangrijke aandachtspunten zijn binnen deze functie. Voorts verder vormgeven van de rol van datamanager.
Dit doe je op een gemiddelde werkdag:

 • Adviseren van het Amsterdamse laadteam over het verkrijgen van toegang tot data en de bewerkingen;
 • Uitvoering van data-analyses ten behoeve van beleidsvragen en datagestuurde uitrol van laadpalen;
 • Afstemmen met de datamanagers van de andere G4-gemeenten;
 • De data van de CPO’s en de NDW zo consistent mogelijk maken;
 • Contacten onderhouden met o.a. applicatiebeheerders, gegevensbeheerders, informatieanalisten en informatiemanagers in de rest van de gemeentelijke organisatie;
 • Leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en beheren van conceptuele gegevens- en (meta) datamodellen;
 • Adviseren van bronhouders over de normering en verbetering van de datakwaliteit;
 • Helpen ontwikkelen en opstellen van dataparagrafen in de overeenkomsten tussen bronhouders en bronleveranciers.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met technische oplossingen, zoals data-opslag, data-analyse en/of data-ontsluiting.
 • Je hebt relevante werkervaring met uitvoering van functionele of technisch complexe projecten.
 • Je hebt ervaring met Stakeholdersmanagement variërend van ontzorgen van opdrachtgever, onderdeel uitmaken van Stuurgroep tot betrekken van diverse lijnmanagers bij het project, het goed communiceren met diverse gemeentes en hun belangen.
 • Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
 • Je bent in het bezit van een erkende HBO diploma.
Wensen bij de opdracht:

 • Je bent een professional met kwaliteiten gericht op samenwerken, communicatief sterk. Voelt zich een vis in het water met aansturen van zowel interne als externe partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het project, prettige stijl van leiding geven en coachen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met ontvangst en opslaan van laadtransactiedata via OCPI van verschillende CPO's.
 • Je hebt relevante aantoonbare werkervaring op het gebied van dataverwerking voor laadinfrastructuur.
Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06621
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 1 januari 2023
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: woensdag 29 november om 15.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match