Coördinator ondersteuningsaanbod Hervormingsagenda Jeugd 24 u p/w

Wij zijn als Platform Sociaal Domein, namens de vier betrokken partijen, op zoek naar een Coördinator ondersteuningsaanbod Hervormingsagenda Jeugd. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een omvangrijk pakket afspraken met als doel de jeugdzorg te verbeteren en financieel gezond te maken. Dit vraagt inzet van en samenwerking tussen alle betrokken partijen uit de zogeheten vijfhoek, de client vertegenwoordigers, professionals, zorgaanbieders, gemeenten en het rijk. In het eerste kwartaal 2024 heeft de VNG in samenwerking met het OZJ, Ketenbureau I- Sociaal Domein en het Platform Sociaal Domein in de 42 jeugdregio’s de ondersteuningsbehoefte voor de implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd opgehaald. Daarnaast zijn ervaringen uitgewisseld en best practices gedeeld. De VNG, het OZJ, Ketenbureau I-sociaal Domein en het Platform Sociaal Domein hebben allen een bijdrage in het ondersteunen van de regio’s. Door het ophalen van de ondersteuningsbehoefte kunnen we nu een samenhangend ondersteuningsaanbod organiseren. We zijn op zoek naar Programma Coördinator die dit proces van vraag en aanbod kan stroomlijnen en gaat zorgen voor een samenhangende aanpak. Alle betrokken partijen committeren zich aan dit initiatief, waarbij het Platform Sociaal Domein de rol van inhoudelijke opdrachtgever zal vervullen.

Werkzaamheden en Verantwoordelijkheden:

 • Helder wordt of extra coördinatie op de lange termijn en op dit geheel noodzakelijk blijft.
 • Er is een online omgeving met betrokken partners ontworpen en ingericht waarop het aanbod en de best practices voor de vijfhoek terug te vinden zijn - Er is een samenhangend ondersteuningsaanbod - Best practices worden op een gestructureerde wijze worden aangeboden aan de vijfhoek.
 • Een leersysteem is ingericht in samenwerking met de coördinatoren van de betrokken partners van het aanbod.
 • Een interne samenwerkingsstructuur is ingericht: werkafspraken met betrokken partijen zijn gemaakt over de invulling en uitvoering van het aanbod.
 • Analyse van het nog te ontwikkelen aanbod: Op basis van de geïdentificeerde behoeften en het bestaande aanbod, is het nodig om te bepalen welke aanvullende ondersteuningsinitiatieven ontwikkeld moeten worden. Dit kan inhouden het plannen en ontwerpen van nieuwe programma's, middelen of trainingen om te voldoen aan de behoeften die nog niet worden gedekt.
 • Inventarisatie van het huidige aanbod: Het is belangrijk om te begrijpen welke bestaande ondersteuningsinitiatieven al beschikbaar zijn. Dit omvat het identificeren van programma's, middelen, expertise en andere ondersteuningsbronnen die momenteel beschikbaar zijn voor de regio's.
 • Verdere analyse van de reeds opgehaalde ondersteuningsbehoefte: dit omvat het grondig onderzoeken en begrijpen van de behoeften die zijn geïdentificeerd in de opbrengst van de startfoto’s die gemaakt zijn in en met de regio’s. De verdere uitwerking van de ze analyse kan inhouden: het categoriseren van de behoeften, prioriteiten stellen en vaststellen welke ondersteuning het meest urgent is.
 • Om de vijfhoek bij deze uitdagende opdracht goed te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat het ondersteuningsaanbod uitgevoerd door VNG, Ketenbureau I-sociaal Domein, Platform Sociaal Domein en het OZJ goed op elkaar is afgestemd. We zijn daarom op zoek naar een tijdelijke Coördinator ondersteuningsaanbod Hervormingsagenda Jeugd. Iemand die snel inzicht heeft in wat er al is en wat er nog moet gebeuren en daarop acteert.
Resultaat van de opdracht
 • De ondersteuningsbehoefte is geanalyseerd en verder uitgewerkt. Het huidige aanbod is geanalyseerd en er is bepaald wat er nog ontwikkeld moet worden. Je hebt een interne samenwerkingsstructuur en een leersysteem ontwikkeld en ingericht. De online omgeving staat en draagt bij de heldere verspreiding van best practice en overige benodigde informatie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in projectmatig werken en coördinerende taken.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met stakeholdermanagement en het verbinden van verschillende partijen aan een dergelijk initiatief zoals een platform.
 • Je hebt een afgeronde HBO/ WO opleiding gericht op het Sociaal Domein.
 • Je hebt kennis van de Hervormingsagenda Jeugd.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van adviseur in het sociaal (jeugd)domein bij voorkeur bij gemeenten.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring met advies/projectwerk binnen organisatie in het sociaal/jeugdzorg domein (Analytisch).
 • Je hebt werkervaring met het samenwerken in een omgeving met verschillende belangen met meerdere stakeholders (verbindend).
 • Je hebt werkervaring met het inrichten van een leersysteem (realisatie).
Competenties:

 • Sterk in het organiseren en creëren van nieuw aanbod.
 • Gestructureerd.
 • Pragmatisch èn strategisch: beleid vertalen naar uitvoering en visa versa.
 • Integer, neutrale positie innemen.
 • Verbinder op alle niveaus en ketenpartners.
 • Analytisch.
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Wendbaar en adaptief.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03300
Omgeving: Den Haag en thuiswerken
Startdatum: 1 juni 2024
Einddatum: 30 november 2024
Gesprekken: 28 mei 2024, tussen 13:00-16:00 uur
Optie op verlenging: Ja, uiterlijk 36 maanden
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match