Coördinator / Adviseur Vastgoedbeheer Sr.

Amersfoort is een bruisende stad met 157.000 inwoners. Onze stad groeit hard en dat proberen we zo duurzaam mogelijk te doen. Met een compacte organisatie zet Gemeente Amersfoort zich daarvoor in. De cultuur is direct en open, je krijgt veel ruimte bij het uitoefenen van je taken.

Voor het team Vastgoedontwikkeling en beheer, een van de teams binnen de afdeling Programma's en projecten, zoeken we een ervaren senior adviseur Vastgoedbeheer, die tevens optreedt als coördinator voor het cluster beheer gemeentelijk vastgoed (ca. 7 medewerkers). 

Jouw hoofdtaak is het om de bestaande vastgoedportefeuille van de gemeente Amersfoort, bestaande uit ca. 375 objecten en gronden, maatschappelijk en financieel zo optimaal mogelijk te laten renderen. De eigenarenverantwoordelijkheid van het gemeentelijk vastgoed in Amersfoort is belegd binnen het team, de operationele beheertaken zijn uitbesteed. Jij focust op het strategisch en tactisch beheer van de portefeuille en het vastgoedbeleid.

Dit doe je samen met de medewerkers binnen het cluster en het team en in nauwe samenspraak met beleidsmedewerkers van de verschillende beleidsvelden (cultuur, sport, onderwijs, welzijn etc.), je bent de sparringpartner voor management en het bestuur van de gemeente Amersfoort.

Je bepaalt mede de koers en de wijze van uitvoering van diverse onderwerpen, zoals strategisch vastgoedbeleid en -beheer, de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis, verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, de samenwerking met de externe onderhoudspartners, de financiële verantwoording over de vastgoedportefeuille en de ontwikkeling en professionalisering van de collega's binnen het cluster beheer.

Je hebt als coördinator een spilfunctie in het team vastgoedontwikkeling en -beheer, je bent een sparring partner voor de collega's, zowel binnen het team als bij de verschillende beleidsvelden en voor directie en het bestuur. 
Jij bent een zeer ervaren vastgoedadviseur met gedegen kennis op het gebied van vastgoedmanagement en - meer inhoudelijk - beheer en onderhoud. Je hebt affiniteit met informatievoorziening, met facilitaire dienstverlening en bent financieel inhoudelijk scherp en goed op de hoogte en bekend met relevante wet- en regelgeving.

In deze functie heb jij veel vrijheid en verantwoordelijkheid om het vastgoed maatschappelijk en financieel optimaal te laten renderen.

Je bent een innovator, creatief, (politiek) sensitief en geeft niet snel op. Je schakelt soepel tussen een grote diversiteit aan onderwerpen, geeft advies aan bestuur en management, zo nodig een presentatie aan de gemeenteraad en levert een inhoudelijke bijdrage aan de jaarrekening en begroting. 

Je werkt bijvoorbeeld aan:

 • Verduurzaming van de vastgoedportefeuille.
 • Doorontwikkeling van de vastgoedstrategie en bent nauw betrokken bij het nog op te zetten programma maatschappelijke voorzieningen.
 • Bent betrokken bij grotere vastgoedprojecten, zoals het nieuw te bouwen stadhuis als toekomstig verantwoordelijke voor het eigendom en bij het opzetten van de beheerorganisatie voor het nieuwe stadhuis.
 • Aansturing van de externe vastgoedbeheerder op basis van een contract met KPI’s.
 • Coördinator en coach van een team bevlogen vastgoedprofessionals die je inhoudelijk aanstuurt.
Je krijgt energie als er nieuwe vraagstukken voorbij komen die vragen om een oplossing. Je neemt dan ook graag proactief de voortrekkersrol en betrekt de juiste collega’s. 
Samenwerken is een belangrijke competentie, net als doortastend optreden, zorgvuldig handelen, coachen en prestatiemotivatie

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een HBO of academische opleiding op het gebied van Vastgoedmanagement afgerond en het bijbehorende diploma behaald.
 • Je hebt minimaal 6 jaar ervaring op het gebied van vastgoedorganisatie, -management en -beheer, met tevens eigen verantwoordelijkheid voor een grotere vastgoedportefeuille (referentie vereist).
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als coördinator van of leidinggevende aan minimaal 4 collega's.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring op het gebied van strategisch vastgoedmanagement bij grote organisaties.
 • Je hebt ervaring op het gebied van tactisch vastgoedmanagement bij grote organisaties.
 • Je hebt ervaring op het gebied van portefeuillemanagement bij grote complexe gebouwen.
 • Je hebt ervaring als portefeuillemanager of accountmanager bij een gemeente van een grote maatschappelijk vastgoedportefeuille.
 • Je hebt ervaring als contractmanager met langlopend (raam-)contract met grotere externe beheer- en onderhoudspartij, waarbij opstellen en meten van KPI's onderdeel is.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-03024
Omgeving: Amersfoort
Startdatum: 3 juli 2023
Einddatum: 2 juli 2024
Optie op verlenging: ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: dinsdag 13 juni 2023 om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.