Contractmanager

Om zorg te dragen voor goed contractmanagement tussen de nieuw te contracteren onderhoudspartijen en de bestaande partijen zijn we op zoek naar een contractmanager met kennis van technische installaties. Het contractmanagement wordt gevoerd voor ruim 1000 locaties in Nederland.

De opdracht omvat o.a. ;

 • Het borgen dat de huidige contractpartijen accurate technische informatie aanleveren volgens de huidige contracten. Hiermee valt te denken aan:
  • Accurate elementenlijsten.
  • Revisietekeningen.
  • Inlogcodes & software.
  • Technische informatie, rapportages
  • Vergunningen en certificaten
 • Borgen dat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving: de huidige contractant dient te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen zoals omschreven in de huidige contracten. Dit is zeer belangrijke input voor het bestek als onderdeel van de aanbesteding.
 • Borgen van de werking van de technische installaties. De huidige contractpartijen moeten tot einde huidige overeenkomst de contractuele verplichtingen volledig blijven nakomen.
 • Voorbereiden van de overgang tussen huidige en nieuwe contractpartijen.
Doelstellingen zijn:
 • Borging van de actuele technische informatie vanuit de huidige contractpartijen;
 • Inzicht geven in en voldoen aan wet- en regelgeving;
 • Borging van de overeengekomen KPI’s vanuit de huidige onderhoudscontracten tot het einde van het onderhoudstermijn.
De verantwoordelijkheden zijn:
 • Fungeert als bruggenbouwer tussen de interne organisatie en de leverancier;
 • Geeft opvolging van (langdurige en structurele) problemen via Technisch Beheer;
 • Stuurt op resultaat van de interne organisatie en de leverancier;
 • Neemt zelfstandig beslissingen ten goede van de organisatie in overleg technisch beheer en Facility Management;
 • Is escalatieverantwoordelijke richting de leverancier.
Concrete taken:
 • Beheert de huidige overeenkomst met de leverancier;
 • Beoordeeld en stuurt op basis van de KPI’s op de overeenkomst en de leverancier;
 • Adviseert de organisatie rondom de uitvoering van het contract;
 • Bespreekt ieder kwartaal met de leverancier de status met betrekking tot het uitgevoerde onderhoud en de KPI's
 • Beoordeelt ingediende offertes en geeft hieraan vervolgacties;
 • Bewaakt en beoordeelt de inzet van onderaannemers;

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor de uitvoering van de opdracht:

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met (technische) onderhoudscontracten;
 • Minimaal een erkende en afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol;
 • Aantoonbare werkervaring met (technische) onderhoudscontracten met een contractwaarde van meer dan 1 miljoen;
 • Aantoonbare werkervaring met het adviseren van Facilitaire Services rondom de uitvoering van het contract.
Wensen voor de opdracht:
 • Aanvullende cursussen en/of trainingen op het gebied van NEVI, contractmanagement, aanbestedingen, huisvesting.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 
Omgeving: Den Bosch/Eindhoven
Startdatum: 15 augustus 2022
Einddatum: 1 februari 2023
Optie op verlenging: Ja 3 x 6 maanden
Aantal uur per week: 32-36
Gesprekken: nog niet bekend
Sluitingsdatum: Donderdag 30 juni om 06.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.