Contractmanager Parkeermanagementsysteem, Sr. 8-24 u p/w

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georienteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke orientatie in haar onderwijs en onderzoek. De primaire taak van de EUR is het genereren en overdragen van hoogwaardige kennis. De EUR gaat samen met haar community complexe maatschappelijke uitdagingen aan, we formuleren oplossingen voor de maatschappij van de toekomst. Onze missie luidt dan ook: een positieve maatschappelijke impact creeren. We doen dat 'the Erasmian way'.

De afdeling lnkoop en Contractmanagement bestaat uit twee teams. Het team lnkoop voert aanbestedingen (diensten, leveringen en werken) uit voor de ondersteunende diensten, faculteiten en andere organisatieonderdelen. Stelt beleid op, geeft gevraagd en ongevraagd inkoopadviezen en voert contractbeheer uit ten behoeve van het het Purchase-to- Pay systeem.
Het team Contractmanagement richt zich op de overeenkomsten van de dienst Real Estate 6 Facilities (RE6F) en werkt nauw samen met lnkoop en andere contractmanagers binnen de EUR. Zij werken samen met de contractbeheerders die binnen de RE6F afdelingen zijn gepositioneerd.

Functie-/opdrachtomschrijving
Deze Opdracht betreft de inhuur van een senior contractmanager. Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de advieswerkzaamheden ten aanzien van de Europese aanbesteding Parkeermanagementsysteem (PMS). Je gaat onder meer de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Adviseren over en ondersteunen bij de tactische en strategische overwegingen die spelen tijdens (de voorbereiding van de) aanbestedingsprocedure:
 • Adviseren op inhoud aanbestedingsstrategie en aanbestedingsdocumenten (lid aanbestedingsteam). Mede belast met het toetsen van programma van eisen voor eventuele nieuwe contracten:
 • Opstellen van de overeenkomst met in achtneming van standaard template EUR en (mee)schrijven aan overige aanbestedingsdocumenten/contractstukken:
 • Het afsluiten en implementeren van overeenkomsten (lid implementatieteam);
 • Verzorgen van het formaliseren van opdrachten en bepaalde contractvoorwaarden en - aanpassingen, zoals addenda, verlenging, beéindiging, indexering, boetes, etc.;
 • Het (door)ontwikkelen en opstellen van relevante managementinformatie, waaronder Balance Score Cards, leveranciersbeoordelingen, spend -analyses, handleidingen, werkprocedures, instructies, voortgangsrapportages, etc. Al het voorgaande met in achtneming van standaard templates EUR;
 • EUR heeft een rollencanvas voor aanbesteden. Hierin zijn de taken en verantwoordelijkheden voor het kernteam voor de aanbestedingsprocedure weergegeven. Bij de start van onderhavige opdracht wordt dit rollencanvas verstrekt.
Deze werkzaamheden zijn niet uitputtend en kunnen in overleg en binnen de kaders van de functie-
/opdrachtomschrijving worden uitgebreid/aangepast.

EUR heeft momenteel nog geen beeld of het om in te kopen leveringen en/of diensten gaat. Dit zal gedurende het aanbestedingstraject worden besloten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je bent een professionele en betrouwbare vertegenwoordiger van de Erasmus Universiteit Rotterdam en afdeling lnkoop en Contractmanagement;
 • Je hebt zelfstandig meegewerkt aan (Europese) aanbestedingstrajecten;
 • Je hebt kennis van contractmanagement binnen de publieke sector;
 • Je volgt ontwikkelingen en trends op de leveranciersmarkt en je vakgebied en weet deze trends te vertalen in kansen en innovaties;
 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau bij voorkeur aangevuld met Nevi-1, dan wel een gelijkwaardig ervarings- en opleidingsniveau;
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen de publieke sector (bij voorkeur binnen het Hoger Onderwijs);
 • Je hebt ervaring met contractmanagement van meerdere grote contracten;
 • Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden, in het Nederlands en bij voorkeur in het Engels (CEFR B2).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met Europese aanbestedingsprocedures op zowel het gebied van Diensten als Leveringen;
 • Je hebt ervaring met het inkopen, aanbesteden en/of het contractmanagement van PMS.
Competenties:
Je kunt adviseren en weet uitstekend om te gaan met het politieke speelveld waarbinnen geopereerd wordt. Je stelt je op als een professionele en betrouwbare vertegenwoordiger van de EUR en de betreffende afdeling. Je bent proactief, signaleert knelpunten en weet deze knelpunten om te buigen naar kansen of verbeteringen.
Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 • Klantbetrokkenheid;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Analytisch vermogen;
 • Politiek en bestuurlijk sensitief/omgevingssensitief;
 • Overtuigingskracht.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04736
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 6 september 2022
Einddatum: 1 juli 2025
Optie op verlenging: Ja, 2x 5 maanden
Aantal uur per week: 8-24
Intakegesprek: Dinsdag 30 augustus
Sluitingsdatum: Maandag 15 augustus om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.