Contractbeheerder Externe Plaatsingen

De Inhuurdesk van de politie is op zoek naar een Contractbeheerder Externe Plaatsingen, voor de uitgaande externe tewerkstellingen en detacheringen.

De Inhuurdesk verzorgt de inzet van een breed scala aan gespecialiseerd, extern personeel van A tot Z en is gepositioneerd binnen het organisatieonderdeel HRM / in-, door- en uitstroom (IDU) / Recruitment. Het team van de Inhuurdesk bestaat uit een Teamchef en twee coördinatoren en is onderverdeeld in vijf clusters:

 • Detacheren: 1 kwartiermaker, 3 Specialisten, 1 Administratief ondersteuner;
 • DAS: 5 Recruiters, 5 Backoffice medewerkers;
 • Uitzenden: 2 Recruiters, 2 Backoffice medewerkers;
 • Contractbeheer: 3 medewerkers, 2 Backoffice medewerkers;
 • Externe Planning: 3 Planners, 1 Backoffice medewerker
De functie is voor 36 uur per week, te verdelen over 4 of 5 werkdagen.

Doelstelling
Externe tewerkstellingen en/of detacheringen zijn plaatsingen van medewerkers van de Politie naar andere (overheids)organisaties. Als Contractbeheerder Externe Plaatsingen houd jij je met verschillende werkzaamheden bezig, waaronder het adviseren op- en het inregelen van deze externe tewerkstellingen/detacheringen.
Dit betreft een regiehoudersfunctie voor het gehele proces. Naast de adviesrol ben je namelijk ook medeverantwoordelijk voor het gehele proces van opmaken van de overeenkomsten tot aan het registeren van de financiële en rechtspositionele verplichting.
Dit betekent dat er zowel advies als uitvoering wordt gegeven ten aanzien van onderwerpen die de externe tewerkstelling of detachering raken, zoals bijvoorbeeld op fiscaal, juridisch en beleidsmatig vlak.

Verantwoordelijkheden

Enkele voorbeelden van de uit te voeren werkzaamheden (maar niet uitsluitend), zijn:

 • Kwalificeren soort plaatsing (detachering of externe tewerkstelling (resultaatverplichting)) e.d.;
 • Vast kunnen stellen van de rechtspositie en deze kunnen vertalen/verwerken in overeenkomsten;
 • Procesmatig beheersen en regie van oppakken aanvraag tot en met dossiervorming en facturatie;
 • Het opstellen (dossiervorming) en verwerken van overeenkomsten in de verschillende administratieve systemen;
 • Berekenen loonsomkosten en regie op factureringsprocessen.
Contacten

Arbeidszaken; Inhurende managers; Relatiemanagers; HR Adviseurs; Uitlenende managers; Collega's Inhuurdesk.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau.
 • Je hebt kennis van en/of werkervaring met de inhoud van arbeids- en/of detacheringsovereenkomsten.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis van en/of werkervaring met financiële en/of fiscale facturatieprocessen.
 • Je hebt kennis van en/of werkervaring met arbeidsvoorwaarden en cao's.
 • Je hebt een uitgebreide inhoudelijke kennis van en werkervaring met MS Office (Word, Outlook en Excel).
 • Je hebt kennis van en werkervaring met een veelvoud aan verschillende administratieve processen binnen (grote overheids)organisaties.
Competenties:

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in:
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal, zowel mondeling als schriftelijk duidelijk.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties met zowel interne als externe ketenpartners en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-05295
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 02 januari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Optioneel, 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: maandag 02 oktober om 13.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match