Contractadviseur Waterschap Hollandse Delta

De afdeling Projecten en Uitvoering (PU) van waterschap Hollandse Delta (WSHD) richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van projecten en programma's uit de Programmabegroting. Het voornaamste doel van de afdeling is bestuurlijk vastgestelde projecten en maatregelen binnen tijd, budget en kwaliteit en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te realiseren. Om dit met de juiste kwaliteit te realiseren zet de afdeling in op de verdere ontwikkeling van de competenties van de vaste medewerkers en op het uitwerken van Portfoliomanagement dat de basis is voor het structureren en standaardiseren van de realisatie van de Programmabegroting. De afdeling PU wil verder aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, zoals duurzaamheid, innovatie en andere contractvormen. 

Informatie opdracht
De opdracht maakt onderdeel uit van de projectteams die verantwoordelijk zijn voor het cluster waterketen. Deze werkzaamheden worden middels RAW-bestekken (UAV) en UAV-GC contracten in de markt gezet. Tijdens de opdracht wordt verantwoording afgelegd aan contractmanager(s) en worden maandelijkse rapportages opgesteld over de voortgang van projecten. Ook wordt ondersteuning geboden aan de inkoopadviseurs.

In de voorbereidsingsfase bestaat de opdracht uit:

 • adviseren over - en ondersteunen bij de beheersbaarheid van het contract in het licht van de eisen die het contract aan de opdrachtnemer stelt;
 • op basis van de vigerende modelcontracten contractendocumenten opstellen;
 • adviseren over aanpassingen van contractteksten om zo de klantwens van de interne opdrachtgever te borgen (in nauwe samenwerking met de technisch- en omgevingsadviseur);
 • toepassen (specifieke) expertise van de marktbenadering, contractbeheersing en contracteren;
 • het borgen van de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten;
 • verzorgen aankondigings-, aanbestedings- en gunningsproces;
 • risico's inschatten en het proces tot een goed einde brengen (tijdig knelpunten onderkennen, beoordelen en afhandelen).
In de uitvoeringsfase bestaat de opdracht uit:
 • verantwoordelijkheid dragen voor de aansturing van directievoerders en toezichthouders bij RAW-contracten;
 • het fungeren als eerste aanspreekpunt van opdrachtnemers en het sturen op samenwerking.
Bij beide contracten is het de opdracht toe te zien op de naleving van de contractuele verplichtingen en afwikkeling van eventuele afwijkingen op het contract.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je bent in het bezit van PRINCE 2 certificering
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je bent in het bezit van een VCA-basis certificaat.
Wensen voor deze opdracht
 • Je bent per 1 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.
 • Je hebt kennis van/ervaring met:
  • contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan Contractmanager, werken in VISI en SharePoint;
  • inkoop- en contractmanagement, relevante wet- en regelgeving;
  • aansturing en de voorbereiding van dienstencontracten (uitgevoerd onder AWVODI, DNR of RVOI);
  • aansturing en de voorbereiding van contractstukken (UAV en UAV-GC) of gelijkwaardige contractvormen;
  • opstellen van UAV en UAV-gc contracten of gelijkwaardige contractvormen;
  • uitvoering van meerdere projecten gelijktijdig (UAV en UAV-GC) of gelijkwaardige contractvormen;
  • contractadviseur binnen een IPM projectteam;
  • opstellen van contract beheers- en toets plannen;
  • toets coördinatie bij UAV-GC contracten en ervaring met projectbewaking van financiën en planning (opstellen prestatieverklaringen);
  • werken in een Bouwteam en met (Zuivering) technische installaties.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03392
Omgeving: Ridderkerk
Startdatum: 1 juli 2024
Einddatum: 30 juni 2025
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Woensdag 5 juni
Sluitingsdatum: Vrijdag 31 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match