Constructeur, Sr.

De werven zijn een rijksmonument en onderdeel van een slim middeleeuws havencomplex van werven en werfkelders. Werven, muren, kelders, water en wegen zijn allemaal nauw verweven. Hetzelfde geldt voor het eigendom van bewoners, ondernemers en gemeente. Met het Programmaplan “werk aan de werf” werken we aan het herstellen en voorkomen van schade aan erfgoed, het beheren van het erfgoed, het voorkomen van onveilige situaties en het beter invullen van onze buren en zorgplicht. Dit doen we o.a. door het uitvoeren van onderhoud aan de wal- en kluismuren, het herstel van kelders en het weren van te zwaar verkeer. Daarnaast is het herstellen en verbeteren van vertrouwen tussen bewoners, eigenaren en gemeente één van de belangrijke doelen van het programma.

Je gaat aan de slag voor Stadsingenieurs als Senior Constructeur. In deze rol (her)bereken je de historische constructies (o.a. kades en muren) in de historische binnenstad. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het begeleiden en adviseren van (startende) constructeurs. Je werkt nauw samen met de technische manager van het project. In eerste instantie ga je deze werkzaamheden uitvoeren voor het uitvoeringsproject Kromme Nieuwegracht, maar het kan zijn dat je op den duur ook ingezet wordt in andere uitvoeringsprojecten.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Toetsen van bestaande civiele constructie;
  • Adviseren van de beheerder op het gebied van bijzondere transporten;
  • Maken van constructieve berekeningen in de diverse RVOI fasen;
  • Begeleiden en coachen van (startende) constructeurs;
  • Constructieve inbreng in ontwerpteams;
  • Adviseren van collega’s op het gebied van constructieve aspecten van civiele constructies.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

  • Je hebt een afgeronde WO/HBO opleiding op het gebied van civiele techniek.
Wensen bij deze opdracht
  • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in het berekenen van civieltechnische constructies zoals kades, bruggen en viaducten.
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring heeft met het coachen/ begeleiden van (startend) collega constructeurs.
  • Je hebt ervaring in het rekenen aan metselwerk in bestaande wanden en gewelven en je hebt ervaring met monumenten.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06656
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: januari 2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 8 december
Sluitingsdatum: Donderdag 30 november om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match