Constructeur Sr. 24-32 u p/w

Stadsingenieurs is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en is het interne ingenieursbureau van onze gemeente. We houden ons bezig met de unieke combinatie van kennis van de stad én techniek. Onze belangrijkste taak is het leveren van (ruimtelijke) expertise voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling, inrichting en groot onderhoud van de openbare ruimte. Zowel onder- als bovengronds. Daarbij is ons streven de leefbaarheid van de stad naar een steeds hoger niveau te tillen door gezamenlijk met onze inwoners de stad water robuust en klimaatbestendig in te richten.
Voor de vakgroep Constructies van de stadsingenieurs zijn wij op zoek naar een Senior constructeur. De variëteit aan klussen is divers. Het gaat daarbij vooral over bruggen en kademuren in de (groot)stedelijke omgeving. Je hebt ook ervaring in een gemeentelijke organisatie. Je snapt de impact van het werken in een politiek gestuurde organisatie op het verloop van projecten.

Taken

Je taken zijn:

  • Je bent inzetbaar als allround-constructeur voor een breed takenpakket, zoals houten, betonnen en stalen bruggen, geotechnische berekeningen, herberekeningen van bestaande bruggen en kadeconstructies (areaal bestaande uit o.a. gewichtsmuren en betonnen- stalen damwanden) van de Utrechtse grachten en de renovatie van Utrechtse wal- en kluismuren en (metselwerk) kelders;
  • Je verzorgt zelf de berekening en de rapportage of toetst deze van derden;
  • Je zorgt dat jouw berekeningsresultaten worden verwerkt in adviezen, op tekening en in bestekken;

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je beschikt over een HBO- of WO-diploma op het gebied van Civiele Techniek.
Wensen bij de opdracht:

  • Je bent register constructeur.
  • Je hebt een aantal jaren werkervaring in het berekenen van civieltechnische constructies zoals kades, bruggen en viaducten.
  • Je hebt kennis/ervaring op het gebied van diverse civiele constructies binnen een stedelijke omgeving.
  • Je hebt werkervaring met het herberekenen en beoordelen constructieve veiligheid van binnenstedelijke kademuren en bruggen (NEN8700 serie).

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03428
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m. voor 12 maanden
Einddatum: voor 12 maanden met mogelijke opties tot verlenging
Gesprekken: Gesprekken zijn gepland in de week van 27 mei. De manager zal contact opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan of fysiek of digitaal plaatsvinden.
Optie op verlenging: met mogelijke opties tot verlenging
Aantal uur per week: 24 - 32
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 14.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match