Concerncontroller

We zijn op zoek naar iemand die in staat is te ontwikkelen op het brede gebied van control zodat de gemeente haar doelen realiseert. Iemand die naast de procedurele en inhoudelijke kant van het vakgebied ook echt in samenwerking handvatten kan ontwikkelen en implementeren om de uiteindelijke doelen te bereiken. Het zijn van een sparringpartner voor het management, directie en bestuur met natuurlijk overwicht, vinden we belangrijk. Je weet waar je mee bezig bent en waar je écht aan tafel moet zitten en bent toegankelijk en een goede verbinder. Je bent iemand die goed is in dit vakgebied en het eigen werk in samenwerking organiseert, maar ook iemand die beschikt over het vermogen om helder en op het juiste niveau te kunnen rapporteren, schrijven en adviseren. Je wacht niet tot informatie tot je komt, maar laat je proactief informeren en zorgt dat je bij de juiste overleggen bent aangesloten. Tot slot begrijp je als geen ander hoe de lokale politiek werkt.

Wat ga je doen:

Er ligt er een uitdagende ambitie voor de gemeente met een mooie en flinke ontwikkelopgave weggelegd voor de concerncontroller. Je zult dan ook echt gaan bouwen! Daarnaast bestaat de werkweek uiteraard ook uit wat meer traditionele werkzaamheden:

 • Je neemt initiatieven om te komen tot continue, zichtbare verbeteringen in de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het planning- & control proces;
 • Je bewaakt de financiële positie van de gemeenten en verzorgt strategische financiële advisering aan burgemeester en wethouders. Je toetst en adviseert rondom begrotingen, tussenrapportages en verantwoordingen alsmede de administratieve organisatie;
 • Je staat samen met het team financiën voor de inrichting en kwaliteit van onze planning en control cyclus en de bijbehorende documenten;
 • Je ontwikkelt voorzieningen/instrumenten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en de besturing van de organisatie en ten behoeve van managementinformatie en bewaakt de kwaliteit;
 • Je informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd en voert overleg met het management, directie en college van B&W over complexe beleids- en financiële aangelegenheden en bedrijfseconomische ontwikkelingen en ter verbetering en beheersing van de bedrijfsprocessen en beheersing van risico’s;
 • Je begeleidt de (verbijzonderde) interne controle ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het college. Jij stelt een integraal controleplan op;
 • Je bent 1e adviseur ten aanzien van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gemeentelijke processen;
 • Je vervult een rol waarbij waarde wordt toegevoegd in het bestuurlijk besluitvormingsproces bij college- en raadsvoorstellen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt ervaring met project- en procesmanagement en met het coördineren van beleidsprocessen.
 • Je hebt een afgeronde academisch werk- en denkniveau en een functie gerelateerde opleiding.
 • Je hebt ruime ervaring met het ontwikkelen, implementeren en beheren van een goed P&C systeem.
 • Je bezit het vermogen om zowel interne als externe contacten te leggen. Je bent in deze functie het aanspreekpunt van de accountant.
 • Je bent per 1 februari voor 32 uur per week beschikbaar.
 • Je hebt kennis van gemeentelijke bedrijfsvoering, verslaggevingsvoorschriften (BBV) en financiële processen.
 • Je hebt diepgaande kennis van het eigen aandachtsgebied, actualiteiten op het vakgebied, kennis van decentrale overheid, van relevante wet- en regelgeving, voorschriften en ontwikkelingen op het brede financieel-economische gebied.
 • Je hebt het vermogen om de organisatie vanuit de verbinding verder te krijgen in haar ontwikkeling door enthousiasme, relatie en de juiste houding.
 • Je bent bereid actief deel te nemen aan projecten op het vlak van control en AO/IC die gezamenlijk worden opgepakt met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt relevante (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring binnen de publieke sector.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-00168
Omgeving: Goirle
Startdatum: 1 februari 2021
Einddatum: 1 mei 2021
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: donderdag 21 januari om 17:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.