Communicatieadviseur Omgevingsdienst Arnhem

Strategie en creativiteit, dat zijn eigenschappen waar jij je, als Senior communicatieadviseur in herkent. Jij weet immers feilloos hoe je tot een passend advies en content komt.

Wat ga je doen?
Je richt je op interne en externe en communicatie met omwonenden. Hierbij zoek je de samenwerking en verbinding op met jouw collega’s van ODRA en ODRN en onze partners zoals de gemeenten en de provincie Gelderland.

De provincie Gelderland is het bevoegd gezag voor 230 bedrijven. Als ODRA zijn we uitvoerder van twee programma’s: Toezicht en Handhaving complexe bedrijven (PCH) en Aandachtsbedrijven (PAB).

Deze complexe bedrijven krijgen binnen omgevingsdiensten extra aandacht. Omgevingsdienst Regio Arnhem coördineert toezicht en handhaving op provinciale complexe bedrijven. Wij zorgen voor afstemming met de provincie en dragen zorg voor de uitvoering van toezicht en handhavingstaken en trajecten. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is verantwoordelijk voor de vergunningverlening van provinciale complexe bedrijven. Voor de complexe bedrijven werk je intensief samen in projectteams. Je bent eerste adviseur voor communicatie van de projectleider.

Je bent verantwoordelijk voor (strategische) advisering, content en organiseren van informatiebijeenkomsten in het kader van de provinciale programma’s en voor communicatieadvies aan het management en directie.

Dit betekent jouw takenpakket:

 • Communicatie over ons meerjarenprogramma, denk aan werkbezoeken, netwerken en organiseren van raads- en statenleden ontmoetingen;
 • Doorontwikkeling van ons communicatiebeleid en instrumenten, de interne- en externe dienstverlening en advisering van teamleiders;
 • De externe communicatie door middel van presentaties, je treedt hierbij op als persvoorlichter en onderhoud het netwerk en de verbinding met de communicatieadviseurs van onze partners;
 • Vertalen van trends en ontwikkelingen in voorstellen en programma´s, draagvlak creëren voor strategieën en presenteren van effecten en beleidsdoelstellingen;
 • Advisering en uitvoering van complexe communicatie vraagstukken;
 • Signaleren van verbeter- en of knelpunten, deze zet je om in praktische handvatten en voorstellen;
 • Deelneming aan de expertgroep Communicatie binnen het Gelders Stelsel;
 • Samen met HRM arbeidsmarktcommunicatie actualiseren en uitvoeren;
 • Anticiperen op actualiteiten en mediakansen, hier speel jij proactief op in.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je hebt een visie op het communicatievak;
 • Je hebt affiniteit met het werkveld vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • Je beschikt over een afgeronde opleiding Communicatie op HBO niveau;
 • Je hebt ruime ervaring met interne- en externe (overheids-)communicatie en woordvoering;
 • Je hebt ruime ervaring met het ontwikkelen van communicatiebeleid.
Competenties
 • nieuwsgierig en kan je goed inleven in anderen;
 • een verbinder en kunt goed netwerken en samenwerken, intern en extern;
 • een sparringpartner voor teamleiders en management;
 • resultaatgericht en stroopt je mouwen op;
 • overtuigend;
 • nauwkeurig;
 • politiek sensitief.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-01281
Omgeving: Arnhem
Startdatum: 4 maart 2024
Einddatum: 6 september 2024
Optie op verlenging: Ja, 6 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 28 februari om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match